2024. június 15. szombat

A ZÖLD VÁROS: Túrkeve - a fenntarthatóság útján

Vissza

A ZÖLD VÁROS:

Túrkeve - a fenntarthatóság útján

Túrkeve város a 2019-es önkormányzati választáson letette a voksát részben egy zöldebb gondolkodási irány mellett is. Egyértelmű volt, hogy a városvezető jelöltek közül olyat választ, aki elsődleges prioritásként kezeli a zöld szempontok érvényesítését a város vezetésben, így épp itt az ideje, hogy erről a lakossággal konzultáljunk. Ebből adódó jogalkotói morális kötelezettség volt Túrkeve Város Képviselő-testülete számára is, hogy lehetőség szerint minél szélesebb körben valósítsa meg azokat a feladatokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Túrkeve városa példamutató zöld gondolkodással a fenntartható fejlődés útjára térjen. Minél szélesebb körben indokolt a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok érvényesítésének teret adni a képviselő-testületi munkában, így 16 pontban az alábbi irányok mellett kötelezte el magát a város. Azaz 15 pont járt a képviselő-testület előtt, és plusz egy ponttal tartottam indokoltnak kiegészíteni azt a rendkívüli jogrendben, de majd ehhez is formálisan még a testület támogatását fogom kérni.

Nagyon köszönöm a képviselő-testület támogatását a kezdeményezéshez és kérem a város lakoságának támogatását is, hogy minél szélesebb körben megvalósulhassanak az alábbi célkitűzések!

Tudom, sokakat nem érdekelnek az ilyen koncepcionális/stratégiai irányok, mindenkinek az a fontos, hogy előre haladjanak a dolgok, de nekem fontos az is, hogy milyen módon / milyen úton haladunk valamilyen irányba. Az alábbi célkitűzésekkel mutatnánk példát más városoknak is. Várom észrevételeiket, javaslataikat az alábbi célkitűzésekről. Logót majd tervez olyan, aki kreatívabb, csak illusztrációnak tettem be, hogy legyen valami.

1. VÁROSI KLÍMAPOLITIKA

A XXI. század egyik legnagyobb kihívása, hogy az emberiség miként tud fennmaradni a saját maga teremtette körülmények között. Az emberi populáció globális veszélyeztetettsége számos területen megmutatkozik, amelyek mind visszamutatnak a klímaváltozás tüneteire. Helyben Túrkevén mi is találkozunk a fokozódó nyári hőhullámokkal, a heves viharokkal és zivatarokkal, a hirtelen leeső hatalmas csapadékokkal és a megváltozott éghajlattal.

A város 2020-ban átfogó klíma stratégiát készít két fő célterülettel.

Az első részben az adaptáció feladatai állnak. Az adaptációs stratégia alapja alkalmazkodási utat mutat a klímaváltozás már jelenlévő hatásaihoz, ami miatt megkezdtük a teljes belterületi csapadékvíz elvezető rendszerünk rekonstrukcióját, növeljük a lokális klímára hatást gyakorló árnyékoló felületek mennyiségét, mérsékelni próbáljuk a heves széllökések esetleges hatásait. A széleskörű társadalmi egyeztetéssel létrehozott klímastratégia, Túrkeve legfontosabb erőforrásának a termőföldet ítéli, és ennek hosszú távú, fenntartható használhatóságát kívánja megteremteni, annak vízkezelésére, talajvédelmi törekvéseire, a szikesedés elleni küzdelemre és belvízi kockázat csökkentésére.

A stratégia második fő területe a megelőzésben való részvétel globális célkitűzésekkel. Túrkeve kiemelt súllyal kezeli a környezetvédelmi szempontokat a településfejlesztési törekvéseiben és a klímaváltozásra negatív hatást gyakorló ipari területek kizárásával a lehetőség szerint legmagasabb szintű környezet biztonsággal kíván hozzájárulni a globális klímavédelmi célkitűzések eléréséhez. Csökkenteni kívánjuk a mobilizációt, előnyben részesíteni a helyi termékeket, helyi szolgáltatókat, a helyi iparban elsősorban helyi erőforrásokra támaszkodunk és a környezetszennyezéssel járó ágazatoknak minél kevesebb teret engedünk. A metán kibocsátásra káros hatást gyakorló állattartó technológiák helyett a legeltetéses állattartást szorgalmazzuk és lehetőség szerint széles körben a fenntarthatóság eszközeivel élve alakítjuk ki a város vállalkozási környezetét.

2. ENERGIAPOLITIKA

Túrkeve Város Önkormányzata jó ideje elkötelezett a megújuló energiaforrások használatában és közintézményeiben a legmagasabb szintű energiahatékonyság megvalósításában. Az Európai Unió és a Magyar Kormány 2010. óta segíti Túrkeve közintézményeinek energia hatékony átalakítását, amelyekkel a város utólagos hőszigetelésekkel, nyílászáró cserékkel és fűtési rendszereket korszerűbbé tevő fejlesztésekkel szolgálja a magasabb szintű energiahatékonyságot. Ezen túl a Polgármesteri Hivatal 2015-ben az épület tetőszerkezetére napelem rendszert telepített, hogy saját energiaellátását túlnyomó többségben így megtermelt energiaforrásból fedezze.

A város elkötelezett abban, hogy minden közintézményére, a város tulajdonában lévő valamennyi vállalkozásra (beleértve a strand jelentős energia felhasználását is) 2030-ra szinte kizárólag megújuló energiaforrásból termelje meg a működtetéshez szükséges energiát. A város alapelve az energia szükséglet visszaszorítása és a feltétlenül szükséges energia igény megújulóenergia-forrásokból való biztosítása. Ehhez a település földrajzi adottságai megfelelőek, a napsütéses órák évi száma 2000 fölött van, és geotermális energianyeréshez szükséges infrastruktúrával rendelkezünk. Jelenleg már a strandon kiépített kísérőgáz-hasznosító rendszer üzemel, és folyamatban vannak további fejlesztések.

3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Túrkeve városának lakossága a kormányzati hulladékgazdálkodási céloknak megfelelően kénytelen volt számos területen alkalmazkodni az országos változásokhoz. Az önkormányzat azonban konfliktust is felvállalva mozdult el abba az irányba, hogy miként tudja a kommunális hulladék szolgáltatását a leginkább környezetbarátabb módon megvalósítani. A város tárgyalásai a kommunális hulladék szolgáltatóval eredményesek voltak arra nézve, hogy minél magasabb szintű szelektív hulladékgyűjtési gyakorlat valósuljon meg a városban és a lakosság ösztönözve legyen a lakossági hulladékgyűjtésben a minél teljesebb szelektív gyűjtésre. Általános szemlélet formáló programmal igyekszünk fellépni annak érdekében, hogy minél teljesebben magáévá tegye a lakosság a vásárlásával, fogyasztási szokásaival a minél alacsonyabb hulladéktermeléssel járó beszerzéseket. Szelektív gyűjtőszigetek, lakossági szelektív gyűjtés, elektronikai hulladékok szervezett elszállítása, konyhai olaj gyűjtése, komposztálást ösztönző helyi szabályozás és zöld hulladék külön gyűjtése egyaránt mindennapos gyakorlat városunkban.

Hadat üzentünk az illegális hulladáklerakásnak, mobil kamerákkal figyeljük a „forró pontokat”, ahol legkönnyebben keletkezik új szemétdomb, és határozott bírságolásokkal próbáljuk elrettenteni a hulladék vonatkozásában „bűnbe tévedőket”. Túrkeve város elkötelezett a mellett is, hogy a településen keletkező építési hulladék elhelyezéséről mielőbbi gondoskodás megtörténjen.

4. SZENNYVÍZKEZELÉS

2015-ben került átadásra Túrkeve város új szennyvíztisztító telepe. A telep a hatályos Európai Uniós környezetvédelmi normáknak megfelelő eszközökkel, XXI. századi technológiai lehetőségekkel igyekszik kezelni Túrkeve keletkező kommunális szennyvizét.

A szennyvízkezelés során figyelembe vesszük a befogadó víztér ökológiai állapotát. Ezáltal a tisztított szennyvíz kezelésére alkalmas ülepítő módszereket is alkalmazunk az ökológiai módszerekkel megvalósuló kémiai tisztításra. Ennek mintegy továbbfejlesztését valósítjuk meg 2022-ig a túrkevei Gyógyfürdő használt vizének tisztítására úgy, hogy egy ökológiai gyökérzónás tisztítás mellett vizes élőhely létrehozását valósítjuk meg, aminek kiegészítő ökoturisztikai hasznosítást is adunk (madárfotózás céljára). Természetesen minden szennyvízkezelési alapfeladatunk nélkülözhetetlen eleme a széleskörű lakossági tájékoztatás, hogy minél víztakarékosabb és kémiailag minél kevésbé veszélyeztető szennyvíz kerüljön be a kezelő telepünkre.

5. KÖZÚTKEZELÉS

Az útjavítás technológiájában büszkék vagyunk arra, hogy 2019-től a forradalmian korszerű nyersanyagkímélő és minden más technológiához viszonyítottan leginkább környezetbarátnak mondható útjavító technológiát szereztünk be. Ez az aszfalt újrahasznosító rendszer lehetőséget teremt arra, hogy a gyakori úthibákat minimális kiegészítő nyersanyag használattal, a legkisebb környezetterheléssel javítsuk meg. Túrkeve a környező települések számára példát mutat abban, hogy miként lehet költségtakarékosan, környezetbarát eszközökkel hozzáfogni a rossz utak minőségének helyreállításához, mi az a XXI. századi irány, ami leginkább a környezetbarát módszert szolgálja.

6. MADÁRVÉDELEM

Herman Ottó, aki többször látogatott Túrkevére és egy túrkevei pásztoremberrel képviseltette az ősi magyar pásztorkultúrát a millenniumi megemlékezésen, néprajzi kutatásain túl hagyatékul hagyta városunknak madárszeretet kultúráját is. Mint a legtöbb mezővárosnál, Túrkevén is évszázados hagyománya van az udvarokban költő fecskékkel való együttélésnek, az utcákon jelenlévő gólyáknak, a tetőkön szemérmetlenkedő verebeknek, a tanya udvarok mellett kuvikoló kuvikoknak. A magyar nép mindenkor szerette a madarat, de a XXI. század jelentkező tendenciái, a globális biodiverzitás-csökkenés egyre jelentősebb súllyal teszi indokolttá a lokális lépéseket madárvédelemi, fajvédelmi törekvésekben is. Miután a keletkező kutatások egyre inkább rámutatnak az Európai Unió agrár gyakorlatának madárfaunára gyakorolt negatív hatásaira, így egyre fokozódó szerepet kell vállalnunk mezővárosként a madárvédelemben.

Túrkeve közel 30 éve ad otthont a madárvédelemmel foglalkozó Herman Ottó Természetvédelmi Körnek és itt találta meg székhelyét a kárpát-medencei hatáskörű Nimfea Természetvédelmi Egyesület is. Így civil szervezetek szakmai tevékenységére alapozva a 2019-ben felálló önkormányzat élére kívánt állni a városban zajló madárvédelmi tevékenységnek is. Mind zöldterület kezelési koncepció, mind közterület használat elsődleges szempontjaként vehető figyelembe a pollinátor (beporzó) fajok és a madarak életigényei. Városunk büszke arra, hogy hazánk „bagolyfővárosa” lett, telente az erdei fülesbagoly legnagyobb áttelelő állománya itt található. Az önkormányzat civil szervezetekkel és iskolákkal együttműködve odútelepítési programot hirdetett és támogat, segíti a téli madáretetést, madárvédelmi ismeretterjesztési programokat valósít meg és kezdeményezője volt a Magyarországi Madárbarát Települések Önkormányzati Szövetsége létrahozásának. Városunk tulajdonában lévő strandon fecskevédelmi programmal segítjük a fecskék költésének megmaradását, lakossági „fecskepelenka” programot támogatunk és a helyi természetvédelmi civil szervezetek segítésén túl önként részt vállal az önkormányzat madárvédelmi feladatok végrehajtásában.

7. ÁLLATVÉDELEM

Túrkeve jószágtartó hagyományai hosszú múltra visszatekintve a háziállatok és az emberek harmonikus együttélésének lehetőségét teremtették meg Túrkevén. Ebből kifolyólag Túrkevén hagyománya van az állatokkal való harmonikus, békés együttélésnek és szinte minden háztartás valamilyen háziállattal - legyen az gazdasági, hobbi, vagy díszállat - foglalkozik. Nagyon fontos, hogy a XXI. századra kialakult, nemzetközileg elismert állatvédelmi célok éppúgy részét képezzék állatvédelmi gondolkodásunknak, mint a tradíciók. Nyilvánvaló, hogy a XXI. század nemcsak pozitívumokat hoz magával, hanem sajnos megtart néhány, az emberi természetből adódó negatívumot is, ami ha nem is gyakran, de néha együtt jár azzal, hogy állatok alapvető jogai, életminősége csökkenhetnek.

Túrkeve Város Önkormányzata azért dolgozik, hogy magas színvonalú állatvédelmi programmal üzemeltesse a város ezen közfeladatait. Büszkék vagyunk arra, hogy 2019. évet megelőzően is a Remény Rabjai Állatvédő Egyesülettel együttműködve megteremtődött a lehetősége annak, hogy Túrkevén a kutya elaltatás például egyáltalán ne legyen, hanem minden esetben az új gazda keresés lehetősége legyen biztosított. Ezen utat megerősítve kötöttünk megállapodást 2020-ban a Remény Rabjai Állatvédő Egyesülettel, hogy önkormányzati területen, részben önkormányzati támogatással olyan állatotthon jöhessen létre, amely hosszú távra megoldást jelenthet majd a kóbor állatok befogadására.

A rendőrséggel és a közterületfelügyelővel közösen az állatvédelmi szervezet rendszeresen tart ellenőrzéseket a város különböző pontjain, lép fel a nem humánus állattartási gyakorlat ellen és minden esetben a teljes mértékű együttműködés biztosított.

Fokozott figyelemmel a gazdasági állatok tartástechnológiájára, a háziállatok életminőségére, lakossági összefogással nyilván példaértékű állattartási gyakorlatot lehet teremteni Túrkevén és elrettentő szankciókkal fellépni az állatok számára kedvezőtlen, kirívóan közösségellenes gyakorlattal szemben. Folyamatos ismeretterjesztéssel kívánjuk elősegíteni a felelős állattartást, ivartalanítási programot támogatni, magasabb szintű nyilvántartást megteremteni és az állatbarát túrkeveiek együttműködésével fenntartani az elért eredményeket.

Mindezen feladatokban az önkormányzat rendszerén túl meghatározó szerepet kap a jövőben is a Remény Rabjai Állatvédő Egyesület, akikkel való együttműködésünk záloga lehet a magas szintű állatvédelmi törekvéseknek.

Fontos hangsúlyozni: a vidéki magyar ember öntudatával vállaljuk a húsfogyasztással kapcsolatos hagyományait városnak, hiszen tájunk természeti adottságai csodásan kedveznek a legeltetéses hagyományos állattartás céljaihoz. Büszkék vagyunk a birkapörköltünkre, vállaljuk a Böllértalálkozó hagyományait, s meggyőződésünk szerint mindez nem ellentétes azzal, hogy törekedjünk a gazdasági haszonállatoknak is minél jobb életminőséget teremteni az állattartás eszközeivel életükben.

8. TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK VÉDELME

Túrkeve városa kiemelt figyelemmel képviseli a természetvédelmi célkitűzések érvényre juttatását teljes közigazgatási területén. Büszkék vagyunk arra, hogy hazánk hetedik nemzeti parkjaként létrejött Körös-Maros Nemzeti Park legnagyobb törzsterületének komoly része esik Túrkeve közigazgatási területére, ha a nemzeti park igazgatóság mostoha gyermekként is kezeli városunkat. Büszkék vagyunk arra, hogy nem elégedtünk meg az országos kormányzati célkitűzésekkel és azon túlmutatóan lépéseket tettünk helyi jelentőségű védett területek létrehozására is. Túrkeve Önkormányzata helyi pusztát, helyi erdőt, fasort és bagoly áttelelőhelyet tett helyileg védetté és tett intézkedéseket ezzel helyi védett területek állandó helyi kezelésére. Büszkék vagyunk arra, hogy hazánk kiemelt természeti értékét képező túzokállomány szerény hazai populációjának egy jelentősebb része találja meg életfeltételeit Túrkevén és túrkevei gazdálkodók együttműködése járul hozzá a faj nemzetközi védelmi törekvéseihez. Önkormányzatunk stratégiai partnerséget épített ki helyi természetvédelmi szervekkel és együttműködik országos civil természetvédelmi programokkal is.

9. VÁROSI ZÖLDFELÜLETEK VÉDELME

Túrkeve városa 2019-ben kiemelt hangsúlyt fektetett a város belterületi zöldfelületeinek védelmére. A 2016-os kiírású Településfejlesztési Operatív Programban elnyert „Zöld város“ program eredetileg a Petőfi tér átalakítását kívánta szolgálni, de ezen forrásoknak a Ligetbe történő áthelyezésénél az volt a legfontosabb, hogy úgy alakítsunk ki piaccsarnokot, hogy az a lehető legkevesebb fakivágással történjen és minél több zöldfelületet tartson meg. A helyszínen a közutat, az infrastruktúrát, a meglévő fákhoz igazítottuk és a lehető legnagyobb mértékben a zöldfelület védelmére koncentráltunk. Ezen szemlélettel készítettük el a város fásítási tervét, amely 2024. végéig közel ezer új fa telepítését célozza belterületen és átfogó virágosítási akciót céloz meg a beporzó fajok ökológiai igénybevételének figyelembevételével.

A zöld területeinknek a társadalmi közösségi funkcióján túl minden esetben figyelembe vettük az urbanizált természeti környezet ökológiai igényeit is és megpróbáltuk mindenben ahhoz igazítani fejlesztéspolitikánkat. A város a természeti értékek védelmén túl teret engedett a kultúrfajok telepítésének is a város belterületén, de az esztétikai szempontok figyelembevételén túl figyelembe lett véve a város klímapolitikai szempontja is. Több árnyakat adó lombos fa, több virág, több zöldfelület megvalósítása a célunk évről-évre a városi költségvetés támogatásával.

10. KÉMIAI BIZTONSÁG FOKOZÁSA

Túrkeve városa úttörő módon kezdeményezte a lakosságnál a közterületi növényvédő szerek alkalmazásának visszaszorítását és 2021-től rendeletileg kívánja tiltani a környezetre potenciálisan kedvezőtlen hatású gyomirtó szerek használatát. Az Európai Uniós szabályozással összhangban a glifozát közterületi használatát betiltjuk és a lakosságot szabályozási eszközökkel vegyszermentes közterület állapot fenntartásra ösztönözzük.

Ezen túl szűk lehetőségeink keretei között a szúnyogirtás megvalósításában is ökológiai módszereket próbálunk megvalósítani. Túrkeve levegő tisztasági szintjének megtartása érdekében fokozott figyelemmel kíséri a lakossági fűtések alkalmazását és következetesen jár el, szankcionálja a nem megengedett, tüzelőanyagok alkalmazásával szemben.

11. ZÖLDEBB KÖZLEKEDÉS

A XXI. század célkitűzései közepette rendkívül nehéz a lakosság által megszokott kényelmi funkciókról leszoktatni a lakosságot. A kisváros jellegű településszerkezet ellenére nagyon sokan járnak gépjárművel és a kis távolságok ellenére is elterjedtté vált az „egy kocsi, egy ember“ jelenség.

A legfontosabb feladat önkormányzatunk számára, hogy szemléletformálással és szabályozási eszközökkel újból visszaszoktassa a várost a minél szélesebb körű környezetbarát közlekedési módokra. Településünk tradicionálisan kerékpáros település, hosszú évtizedeken át a kerékpár jellemezte a közlekedés legfontosabb eszközét, hiszen ez a rövid távon gyors és hatékony közlekedési eszköz a legtöbb esetben jól használható. A kerékpárral együtt immár jócskán van létjogosultsága az elektromos eszközöknek, robogó, moped, amelyek károsanyag kibocsátás nélkül, kis parkolási helyigénnyel használhatók. A város elkötelezte magát sétányok, kerékpárutak létesítése mellett és főbb utcáinkon kerékpáros közlekedési infrastruktúrák kialakításának lehetőségét is vizsgáljuk.

Bízunk benne, hogy szemléletformáló munkákkal hozzá tudunk járulni, hogy minél többen a városban környezetkímélőbb közlekedési módot válasszanak. A városból elutazók esetén a tömegközlekedés feltételeinek hosszú távú biztosítása szintén stratégiai cél, így a közösségi közlekedésben legfontosabb partnerünkkel, a Volán Zrt-vel való együttműködés rendszeres kommunikációval adott. Igyekszünk biztosítani közösségi közlekedéssel is a kulturált közlekedés feltételeit a lakosságnak.

12. ZÖLDEBB FESZTIVÁLOK

Túrkeve városa 2019-től idegenforgalmi, honismereti és városmarketing célok együttes megvalósítása érdekében egy rendkívül színes, sokoldalú, állandó rendezvénynaptárt alkotott, amivel hónapról-hónapra keresi az itt lakók szórakozásának, kikapcsolódásának és kulturált időtöltésének lehetőségét és érdekes programokat nyújt az ide látogatóknak. Ezek között természetesen vannak nagy hagyománnyal rendelkező rendezvények is, mint a Túrkevei Juhászfesztivál vagy a Böllértalálkozó.

Ma már nemzetközileg ismert a zöld fesztivál minősítési rendszer, amellyel a különböző tömegrendezvények alacsonyabb ökológiai lábnyomát kívánják ösztönözni. Ezen az úton indult el Túrkeve is azzal a célkitűzéssel, hogy 2030-ra lehetőség szerint minden tömegrendezvénye, nyilvános programja megfeleljen a zöld fesztivál kritériumrendszerének. Csökkenteni kívánjuk a fesztiválok energiaigényét, óvni kívánjuk a fesztiválok szervezése során a zöldfelületet, el kívánjuk érni a kevesebb zaj- és fényszennyezést és legfőképpen ki kívánjuk zárni a vendéglátásban használatos műanyagból készült poharakat, tányérokat, evőeszközöket. A fesztiválok kereskedelmi rendszerében előnyben részesítjük a helyi, hazai termelőket, előnyhöz juttatjuk a fenntarthatóságot szolgáló helyi termékek rendszerét és partnerséget kínálunk a különböző helyi és biovédjegyekkel rendelkező termékeknek.

13. ZÖLDÜLŐ MEZŐGAZDASÁG

Egy önkormányzatnak rendkívül szűk lehetőségei vannak agrárpolitikai célkitűzések megvalósítására, ugyanakkor egy jól működő közösség lehetősége meg van arra, hogy a közösség tagjai önkéntes vállalásokkal tegyenek közösségi célkitűzések megvalósulása érdekében.

Túrkeve természeti környezetének hosszú távon is a legfontosabb természeti erőforrása a termőföld. Éppen ezért a gazdaság alapját hosszabb távon is meghatározó hatással a fenntartható mezőgazdaság eszközei fogják befolyásolni, ezért fontos, hogy a mezőgazdasági termelők méltányolják a közösségi elvárásokat a táj használatával kapcsolatban.

Túrkeve teljes közigazgatási területén az önkormányzat együttműködik vadgazdálkodó szervezetekkel, hogy az apróvad-állományra pozitív hatással bíró táblakezelési módszerek terjedjenek el, hogy minél teljesebb mértékben biztosítható legyen talajvédelmi célkitűzések elérése és a talaj megújuló képességének helyreállítása.

Az állattartásban városunkban továbbra is meghatározó az extenzív, külterjes állattartási módok jelenléte és a legeltetéses állattartás hagyományainak megőrzése. Az önkormányzat minden eszközzel segíti ezen állattartási technológiának a fenntartását és hosszabb távú partnerségre törekszik a gazdálkodók agrár-környezetgazdálkodási szemléletének fenntartásában.

14. ALKALMAZKODÓ ZAJ ÉS FÉNYVÉDELEM

Büszkék vagyunk a vidéki városunk hangulatát megalapozó hangokra, itt természetes a kutyaugatás (egy mértékig), természetes a jószág hangja, a reggeli kukorékolás, akár a kolompszó akár a déli, vasárnap reggeli harangszó egyaránt. Azonban természetesnek kell lenni egymás nyugalmának tiszteletben tartásának is, és az ipari hanghatásokat, házi gépek használatának szabályázását, utcai bömbölő zenét, vagy akár az állattartás által megnövekedett zavaró hangerőt úgy kell mérsékelni, hogy az egészséges környezethez való alapjog biztosítható legyen zajvédelmi törekvésekkel is. A városnak olyan zajvédelmi szabályokat kell teremteni, ami nem teszi irreálissá az elvásárokat, de biztosítja mindenki jogát a nyugodt pihenéshez. A városvezetés helyi szabályozással valósít meg olyan zajvédelmi célkitűzéseket, ami betartható, betartatható, és tiszteletben tartja mindenki jogát a munkához, állattartáshoz, de a nyugalomhoz is.

Szintén büszkék vagyunk jó közbiztonságunkra, szép épületeinkre, ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a 21. századi elvárással fenntartott városvilágítási-rendszerek, térvilágítások, épületvilágítások, a közvilágítási rendszer nem lehet a környezetre káros, a természeti értékekre veszélyes, így a fényszennyezés mértékét mérsékelni kell. Ezen elváráshoz illeszkedő, dinamikusan állítható új közvilágítási rendszer kiépítését kezdni meg a város, és ezen elvárásban kezdi el újra gondolni közvilágításrendszerét. A téli hónapokban természetes – este 8-ig, akár 9-ig ússzon fényárban a város, lehessen jól látni, legyen biztonságos a közlekedés, csakúgy, mint reggel 5 után. Legyen a szórakozásból hazaérkezőknek is jó még a fény, ha alacsonyabb fényhatással is, de nem tovább, mint 11 óra. Onnantól azonban hajnalig, azért az 1-2 utcán közlekedő emberét ne kelljen sok milliós költséggel fenntartott, jelentős fényszennyezést megvalósító rendszert üzemeltetni, legyen nyugalmi időszak a környezetnek is, csekélyebb fényhatásokkal. Legyen új, dinamikus köztér, középületvilágítási rendszerünk, ami illeszkedik a város természeti környezetének igényeihez is.

15. ZÖLDEBB HIVATAL

Az antiglobalizációs célkitűzések és globális zöld feladatok egyik ismert jelmondata: „a változás légy magad!” Ennek szellemében a polgármesteri hivatalnak is példát kell mutatnia, hogy lehetőség szerint minél környezetbarátabb módon végezze mindennapi feladatait. A hivatal működésében kiemelt hangsúlyt fektetünk a minél alacsonyabb hulladéktermelésre. A képviselő-testület munkája teljes mértékben átállt digitális adathordozásra, hogy minél kevesebb nyomtatással terheljük a környezetet. Vendéglátási rendszerünkben nem pusztán a helyi termelőket, helyi szolgáltatókat preferáljuk, de fokozott figyelemmel vagyunk a termékek előállításának körülményeire, csomagoló eszközére is. Száműztük a hivatalból a PET palackokat és törekedtünk az újrahasznosítható rendszerek kezelésére az italfogyasztásban. Igyekszünk a kollégákat inspirálni, hogy az eldobható, egyszer használatos műanyag edények helyett saját ételtároló dobozokat, edényeket használjanak pl. ételszállításban. A hivatal gépjármű beszerzésben is a zöldebb utat választotta. 2021-től remélhetőleg egy elektromos, zéró szennyezés kibocsátású gépjármű fogja segíteni mindennapi munkánkat. A hivatal infrastruktúrája, működése minél teljesebben igyekszik megfelelni az energiahatékony és klímabarát törekvéseknek.

16. ZÖLDEBB LAKOSSÁG

Minden célkitűzésnek az alapját a lakossággal való folyamatos kommunikáció teremtheti meg. Nem lehet környezetvédelmi és természetvédelmi célkitűzéseket megvalósítani széleskörű lakossági támogatás és partnerség nélkül. Éppen ezért zöld célkitűzéseinkben a legalapvetőbb feladat a lakosság meggyőzése, környezet- és természetvédelmi szemlélet formálása és fenntartható fejlődés célkitűzéseinek elfogadtatása. Ezen célok megvalósítása érdekében Túrkeve városa kiemelt célként kezeli a zöld célkitűzésekkel kapcsolatos ismeretterjesztési feladatok elvégzését, ezért saját média felületein folytonos felületet ad az ezzel kapcsolatos híreknek, cikkeknek, célkitűzéseknek. Az önkormányzat következetesen támogat környezet- és természetvédelmi, állatvédelmi civil szervezeteket a településen, segíti az iskolák zöld tevékenységekkel kapcsolatos szakmai törekvéseit és tömegrendezvényeibe minden esetben becsempészi a fenntarthatóság elérést szolgáló eszközöket.

Várom észrevételeiket!

Sallai Róbert Benedek

Túrkeve Város Polgármestere

Polgármesteri beszámolók

Polgármesteri beszámolók
A kurta kocsma esete az Agrárkamarával, avagy egy döntés megszületésének az útja
A kurta kocsma esete az Agrárkamarával, avagy egy döntés megszületésének az útja
2024. június 13.
(Semmi fontos, csak egy történet a döntéshozásról, annak, akit érdekel) Az Agrárkamara nem...
Na, akkor ezzel megvagyunk.
Polgármesteri beszámolók
2024. június 09.
„Itt járt SRB“
Polgármesteri beszámolók
2024. június 08.
Bíboros bársonyfénybe vonja a Kinizsi utat a lemenő Nap
Polgármesteri beszámolók
2024. június 07.
Polgármesteri beszámolók
Túrkevei választások eredményei a számok tükrében
Túrkevei választások eredményei a számok tükrében
2024. június 12.
A végeleges eredmény óta „rádiócsendben“ voltam, szerencsére egy olyan helyén az...
Megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról
Polgármesteri beszámolók
2024. június 05.
Egy fogadás margójára
Polgármesteri beszámolók
2024. június 01.
Megindult a mozi átfogó felújítása
Polgármesteri beszámolók
2024. május 22.

Városunk szolgáltatásai

Az ikonok közül válassza ki a kívánt kategóriát és kattintás után megjelenik a térképen a pontos helye az adott szolgáltatásnak. A térképen megjelenő ikonra kattintva megtalálja a szolgáltatás részletes információit.

Kapcsolat

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és további részletes információra van szüksége valamelyik szolgáltatásukkal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi üzenetküldő segítségével és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Túrkeve Városi Önkormányzat elérhetőségei:

Üzenet

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.