2024. május 21. kedd

Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati óvodai felvételről

Vissza

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az óvodai felvételi eljárással kapcsolatos helyi szabályozásról.

1. A három éves kortól kötelező óvodai nevelésről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2017. május 10.-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentést a „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

2. Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető innen.

3. Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők
- pontos adatokkal kitöltött óvodai jelentkezési lap,
- a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
- a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

A köznevelési törvény 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.
Az önkormányzati fenntartású óvoda felvételi körzete a város teljes közigazgatási területe.
Az önkormányzati óvoda fogad – szakértői javaslat alapján – sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket integrált keretek között.
 

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 24-25. (hétfő, kedd) reggel 8 órától 16 óráig.
Helyszíne: Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 11.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2017. május 25-ig, döntéséről írásban értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Túrkeve Város Önkormányzata jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda vezetőjének 1 példányban, írásban kell benyújtani. A jogorvoslati kérelemhez felhasználható formanyomtatvány innen letölthető.

Vida Tamás polgármester

Polgármesteri beszámolók

Polgármesteri beszámolók
KERÉKPÁROS PROGRAMAJÁNLÓ A HÉTRE
KERÉKPÁROS PROGRAMAJÁNLÓ A HÉTRE
2024. április 09.
Még egy programajánló a hétre. Akik a szellemi feltöltekezés helyett, vagy mellett, a...
HÚSVÉTI PROGRAM
Polgármesteri beszámolók
2024. március 30.
HÚSVÉT A LOVARDÁBAN
Polgármesteri beszámolók
2024. március 30.
SZKANDER SIKEREK
Polgármesteri beszámolók
2024. március 29.
Polgármesteri beszámolók
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT TÚRKEVÉN
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT TÚRKEVÉN
2024. április 09.
Két program után egy önkormányzati szolgáltatásra hívom fel elsősorban a külterületen élők...
KÉRÉS, TÁJÉKOZTATÁS
Polgármesteri beszámolók
2024. március 28.
„Földrajz éjszakája” Túrkevén
Polgármesteri beszámolók
2024. március 27.
SZÁMLA helyett KOMPOSZTÁLÁS Jó a környezetnek, jó az udvarnak!
Polgármesteri beszámolók
2024. március 23.

Városunk szolgáltatásai

Az ikonok közül válassza ki a kívánt kategóriát és kattintás után megjelenik a térképen a pontos helye az adott szolgáltatásnak. A térképen megjelenő ikonra kattintva megtalálja a szolgáltatás részletes információit.

Kapcsolat

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és további részletes információra van szüksége valamelyik szolgáltatásukkal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi üzenetküldő segítségével és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Túrkeve Városi Önkormányzat elérhetőségei:

Üzenet

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.