2024. július 19. péntek

Beszámolók a munkámról honlapunkon

Vissza

Nagyon sokan nem tudják, hogy természetesen a polgármesternek is van főnöke, fölötte is gyakorolnak munkáltatói jogokat és a polgármestert is számonkérik, hogy mit csinált munkaidejében. Hónapról-hónapra kéri a testület, hogy a két ülés között végzett munkám beszámolóját küldjem meg az előterjesztésekkel, és konkrétan írjam le, hogy miket végeztem. Ezek rendszerint generálnak kérdéseket az üléseken, de a képviselők tiszteletére legyen mondva, ezek a legritkább esetben politikai támadások tárgyai és emlékeim szerint idáig mindenkor elfogadta a testület a havi beszámolóimat. Most van lehetőségem, hogy erre felhívva a figyelmet (minden beszámolóm elérhető városunk honlapján, hónapról hónapra visszemenőlegesen is) közreadjam az elmúlt havi beszámolómat. Ezek közreadására innentől kezdve törekedni fogok hónapról-hónapra, hátha van a lakosság részéről is olyan ember, akit esetleg érdekel, hogy mit végzek egy-egy adott hónapban és hogyan telik munkaidőm.

Furcsa dolog ez a "ki a polgármester főnöke" kérdés, hiszen engem nem a testület választott - ezért is jutott eszembe, hogy a lakosságnak is közre kellene adnom a beszámolót.

-----

Az utolsó soros képviselő-testületi ülést szeptember 14-én tartottuk. Az azt követő időszak ismét adott feladatot számos területen.

Szinte folyamatosan, hónapról hónapra, hétről hétre végzett tevékenységek, időelfoglaltságok:

Ezen beszámolórész többsége az előző havival megegyező, tartalmában azonos:

- Hetente megközelítőleg 8-10 órát minimum az aktuális pályázati ügyekkel foglalkozom, amelyek esetében négy jelentősebb programunk lezárásából kettő végleg lezárására került (TOP óvoda, TOP turisztika)míg kettőnek a zárása zajlik továbbra is (TOP zöld város, TOP bölcsőde), az elmúlt időszakban, illetve a jelenleg futó projektek megkezdésének feladatai vesznek továbbra is érdemben igénybe kapacitásokat (külterületi utak kivitelezése, TOP élhető város, TOP energetika, TOP beterületi út, TOP gazdaságfejlesztés). A pályázati egyeztetések során a jelenleg lezárás alatt lévő és futó projektek mellett folyamatos az új pályázati projektek előkészítésének feladata.

- Heti szinten átlagban 4 órát foglalkozom rendezvények ügyeivel, amikor rendezvényszervező civil szervezetekkel, kabinetvezetővel és a rendezvényszervező munkatárssal egyeztetve tekintjük át a közeljövő eseményeit. Az adott időszakban a Kevi Nyár több napos programjának lebonyolítása zajlott, illetve a város napja program előkészítése, ezentúl több kisebb részvételt igénylő megemlékezésen is részt kellett vennem – ezekről részletesen lentebb.

- Heti 2-3 órában lakossági fogadóórát tartok személyesen. A fogadóórák általában szerdán 15 és 17 óra között kerülnek lebonyolításra, de más időpontokban is keresnek meg állampolgárok. Legjellemzőbben panaszokkal érkeznek hozzám ügyfelek, legtöbbször szociális támogatási igénnyel, illetve lakhatási problémákkal keresnek fel, bár gyakori a közutak állapotával kapcsolatos megkeresések is. Ezeknek megoldásainak kezelésére törekszem javaslatokat tenni. Időnként előfordul, hogy heti 1-2 órát töltök ezen területek helyszíni vizsgálatára, terepbejárásra és a város bel- és külterületein a probléma kezelésének előkészítésére.

- A képviselő-testületi munka szervezésének feladataiban meghatározó a testületi ülések előkészítésének feladata, amely kapcsán rendre kb. 6-8 órát egyeztettem a város jegyzőivel, s vettem részt az előterjesztések előkészítésében, határozati javaslatok megfogalmazásában. További 1-2 óra hetente a képviselő-testület tagjaival történő kapcsolattartás és egyeztetés különböző ügyekben.

- Heti 1-2 órát igényel a város különböző épületeinek, intézményeinek karbantartási kérdésével kapcsolatos ügyek kezelése, azokhoz forráskeresés, ezek végrehajtásával kapcsolatos egyeztetés a műszaki osztállyal.

- Heti kb. legalább 1-2 órát vesz igénybe a különböző civil szervezetekkel való kapcsolattartás, az állatvédelem, a kultúra, a környezetvédelem, az ökoturizmus és a sport területén. Szinte minden civil szervezettel szükséges egy-egy tárgyalás, egy-egy egyeztetés hónapról hónapra. Ebben a két hónapban még a város értékeinek kataszterezésével is foglalkoztam, mely munkát folytattam nyáron.

- Habár nem a munkaidőn belüli rendszerben, hanem jellemzően azon túl, sokszor a hivatali titkárság segítségével, de folyamatosan törekszem a város lakosságának tájékoztatására Facebook oldalamon keresztül, beszámolva a városvezetést érintő dilemmákról és problémákról, eseményekről, programokról.

- Hetente minimum 1 órát töltök aláírásokkal, és másik 2-3 órát általános ügyekben a hivatal munkatársaival történő kommunikációval, egyeztetéssel. Kb. hetente 1 városon kívüli programom van, utazással hetente további 2-3 órát töltök.

- Korábban napi minimum egy órát igényelt a Városgondnokság Kft ügyeivel kapcsolatos ügyintézés, amely az elmúlt időszakban még sok kihívás előtt álltunk, de ez egyre könnyebbé válik, az ügyvezető egyre talpraesettebben áll helyt minden probléma kezelésében.

- Heti 1 órára csökkent a másik viszonylag nagyobb odafigyelést igénylő partnerszervezet, a Túrkevei Start Szociális Szövetkezet ügyeivel való foglalatosság és az ottani nehéz helyzet kezelésével kapcsolatos egyeztetések. Szerencsére itt egyre kevesebb probléma merül fel, de a nyáron is keletkezett néhány gond.

- Heti 2-3 órában a város infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos építkezéseink helyszíni bejárásán, ott a kivitelezőkkel történő egyeztetésekben, pontosításokban és a probléma elhárításokban kell részt venni.

- Mindezeken túl állandó tevékenységként zajlik lakossági igényekre való reakció, különböző problémás területek meglátogatása, közút hibák, közintézmények problémái, lakáshiány, stb. ügyekben.

- Hónapról hónapra kb. heti 10 órát töltök levelek és e-mailek írásával, megválaszolásával, online munkaszervezéssel, kapcsolattartással kormányzati szervekkel.

A fenti, folyamatosan végzett tevékenységek mellett az elmúlt időszakban foglalkoznom kellett:

- Az utolsó rendes ülés óta városunkban köszönthettem a KÖTIVIZIG 70-dik születésnapján annak dolgozóit, a vízügyi feladatokért felelős helyettes államtitkár urat és egy közel 600 fős rendezvény lebonyolításának lehettem résztvevője.

- Folyamatos heti rendszerességű tárgyalásokat kell folytatni az EC Energie képviselőivel. Minden bizonnyal peres eljárásba kerülhet városunk a pénzügyi nézetkülönbségek miatt.

- Részt vettem a megyei közfoglalkoztatási kiállításon. Döntéshozókkal volt lehetőségem egyeztetni és városunk standjánál képviseltem az önkormányzati közfoglalkoztatási munkában résztvevő munkatársaimat. A kiállítás keretében a Városgondnokság Kft munkatársa, Kocsmár Tamás és Dékányné Madarász Piroska képviselő asszony volt segítségemre.

- Több egyeztetést folytattunk a Ligetben kialakítandó üzlethelyiség sorsáról, melynek pályázati kötelezettségek miatt tovább nem húzható a megvalósításról szóló döntés.

- Az elmúlt egy hónapban néhány naponta felmerülő kérdés lett a közbeszerzések lebonyolításának eredményessége és végrehajtása, az érintett pályázati programok kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos kérdéskör.

- Egyeztetéseket folytattam önkormányzati intézmények kiadásáról, illetve több esetben lekötött a szociális szövetkezet megmaradt infrastruktúrája feletti felelős gazdálkodás kérdése.

- Egyeztetéseket folytattam a Volán Zrt képviselőivel abban az ügyben, amelyben előző havi polgármesteri beszámolómban is írtam, sürgetve az ajánlattételt.

- Az adott időszakban több alkalommal egyeztettem az Értéktár Bizottság Elnökével városunk kulturális, kultúrtörténeti, helytörténeti és természeti értékeinek hosszú távú védelme érdekében.

- Több tárgyalást folytattam a Globomax Zrt képviselőivel az élő közvetítések tapasztalatairól és a műszaki kivitelezés problémáiról.

- Megkezdődtek az egyeztetések a Juhászfesztivál szervezésével kapcsolatban, illetve megkezdődtek az előkészítések a jövő évi Motoros Találkozó és Metálfesztivál előkészítésével kapcsolatban, mely ügyekben személyi egyeztetések szintén szükségesek voltak. Egyeztetéseket tartottunk a Böllértalálkozó szervezőivel is a 2024. évi rendezvénnyel kapcsolatban.

- Részt vettem a IV. Bagolyfutamon.

- Egyeztetéseket folytattam a Belügyminisztérium munkatársaival a közmunkaprogram fejlesztésének lehetőségeiről, a térkő gyártásban rejlő bővítési potenciálról.

- Az elmúlt időszakban egy rendkívüli ülést is le kellett bonyolítani, melynek előkészítése azért igényelt sok időt, mert kezelni kellett a Városgondnokság Kft élén keletkező személyi hiányt, részben stabilizálni kellett a működést, részben a rendkívüli ülésig egy olyan új ügyvezetőt kellett találni, aki kompetens a rábízott feladat végrehajtásában.

- Egyeztetéseket folytattam a két alapfokú művészeti iskola vezetőivel. A Zeneiskola évelejének kezdése nehézségekkel járt és sok tekintetben volt bizonytalanság az intézményben. A problémák végül elhárultak.

- Egyeztetéseket folytattunk a pályázatokkal érintett műszaki kivitelezéseket érintően, emellett olyan új kivitelezési munkákról beszéltünk a Városgondnokság Kft építésvezetőjével, amelyek a jövőbe nézően lehetőséget teremtenek az építési kapacitások fenntartására.

- Adott időszakban egy bölcsőde működését végző átfogó ellenőrzésen estünk át.

- Részt vettem a Mezőtúri Rendőrkapitányság közbiztonsági fórumán.

- Több egyeztetést folytattunk a Saldo Zrt munkatársaival a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és számviteli feladatainak elvégzésére.

- Részt vettem az Aradi Vértanúkról szóló megemlékezésen.

- Egyeztetéseket folytattam a városunkban szórakozóhelyek üzemeltetőivel a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejének esetleges hosszabbításával kapcsolatban.

- Ebben az időszakban is zajlottak a szociális alapfeladatainkat átvevő Református Egyházzal történő egyeztetések, megtörtént a szerződések aláírása és folytatódott az infrastruktúra átadásával kapcsolatos feladatokkal.

- Közmunkaprogram kapcsán kellett egyeztetnem a koordinációt és adminisztrációt végző munkatársakkal.

- Az adott időszakban foglalkoznunk kellett a Rendőrség megkeresésével, a hideg idő beállta előtt a túrkevei 3 hajléktalan elhelyezésének kérdésével.

- Teadélutánon számoltam be a lakosságnak az önkormányzat eseményeiről és válaszoltam felmerülő kérdésekre.

- Az adott időszakban rendelkeznem kellett több pénzügyi kérdésről, többek között a Művelődési Intézmény élén kialakult nehézségek miatt.

- Egyeztetnem kellett a birkózók vezetőjével, az Országos Ultiverseny szervezőivel és pályázati programjaink kivitelezésében résztvevő munkatársakkal.

- Az adott időszakban 2 napot Romániában töltöttem városunk nagyszalontai testvérvárosi kapcsolatáról történő megemlékezéssel kapcsolatban, találkozó nagyszalontai kollegákkal.

- Részt vettem Sólyom László köztársasági elnök búcsúztatásán.

- Részt vettem az október 23-i megemlékezéseken.

Kérem a Képviselő-testületet tájékoztatóm megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Túrkeve, 2023. október 25.

Sallai Róbert Benedek

polgármester

Polgármesteri beszámolók

Polgármesteri beszámolók
A kurta kocsma esete az Agrárkamarával, avagy egy döntés megszületésének az útja
A kurta kocsma esete az Agrárkamarával, avagy egy döntés megszületésének az útja
2024. június 13.
(Semmi fontos, csak egy történet a döntéshozásról, annak, akit érdekel) Az Agrárkamara nem...
Na, akkor ezzel megvagyunk.
Polgármesteri beszámolók
2024. június 09.
„Itt járt SRB“
Polgármesteri beszámolók
2024. június 08.
Bíboros bársonyfénybe vonja a Kinizsi utat a lemenő Nap
Polgármesteri beszámolók
2024. június 07.
Polgármesteri beszámolók
Túrkevei választások eredményei a számok tükrében
Túrkevei választások eredményei a számok tükrében
2024. június 12.
A végeleges eredmény óta „rádiócsendben“ voltam, szerencsére egy olyan helyén az...
Megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról
Polgármesteri beszámolók
2024. június 05.
Egy fogadás margójára
Polgármesteri beszámolók
2024. június 01.
Megindult a mozi átfogó felújítása
Polgármesteri beszámolók
2024. május 22.

Városunk szolgáltatásai

Az ikonok közül válassza ki a kívánt kategóriát és kattintás után megjelenik a térképen a pontos helye az adott szolgáltatásnak. A térképen megjelenő ikonra kattintva megtalálja a szolgáltatás részletes információit.

Kapcsolat

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és további részletes információra van szüksége valamelyik szolgáltatásukkal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi üzenetküldő segítségével és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Túrkeve Városi Önkormányzat elérhetőségei:

Üzenet

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.