2024. május 21. kedd

óvodai beiratkozás

Vissza

 

Hirdetmény

 

Túrkeve Város Önkormányzata által fenntartott óvodába

a 2023/2024. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról

 

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2023. május 02-03. (kedd, szerda) 8 órától 16 óráig.

                              

Helyszíne: Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, 5420 Túrkeve, Vass utca 8.

 

Tisztelt Szülők!

1. A három éves kortól kötelező óvodai nevelésről:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint az óvoda a három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

 

A köznevelési törvény alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 04-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Oktatási Hivatal elérhetőségei az alábbi linken találhatók:

https://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti_ugyfelszolgalat

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

 

2. Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

 

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni.

 

 

3. Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

 

  • pontos adatokkal kitöltött óvodai jelentkezési lap,
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
  • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum.

(orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

 

A túrkevei önkormányzati fenntartású óvoda felvételi körzete a város teljes közigazgatási területe.

 

Az önkormányzati óvoda fogad – szakértői javaslat alapján – sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket integrált keretek között.

 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, döntéséről írásban értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését az óvodavezető határozati formában közli. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023. június 02.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Túrkeve Város Önkormányzata jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban, írásban benyújtani.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be óvodába szabálysértést követ el.

 

 

 

 Túrkeve, 2023. március 16.

Sallai Róbert Benedek

polgármester

 

Polgármesteri beszámolók

Polgármesteri beszámolók
KERÉKPÁROS PROGRAMAJÁNLÓ A HÉTRE
KERÉKPÁROS PROGRAMAJÁNLÓ A HÉTRE
2024. április 09.
Még egy programajánló a hétre. Akik a szellemi feltöltekezés helyett, vagy mellett, a...
HÚSVÉTI PROGRAM
Polgármesteri beszámolók
2024. március 30.
HÚSVÉT A LOVARDÁBAN
Polgármesteri beszámolók
2024. március 30.
SZKANDER SIKEREK
Polgármesteri beszámolók
2024. március 29.
Polgármesteri beszámolók
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT TÚRKEVÉN
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT TÚRKEVÉN
2024. április 09.
Két program után egy önkormányzati szolgáltatásra hívom fel elsősorban a külterületen élők...
KÉRÉS, TÁJÉKOZTATÁS
Polgármesteri beszámolók
2024. március 28.
„Földrajz éjszakája” Túrkevén
Polgármesteri beszámolók
2024. március 27.
SZÁMLA helyett KOMPOSZTÁLÁS Jó a környezetnek, jó az udvarnak!
Polgármesteri beszámolók
2024. március 23.

Városunk szolgáltatásai

Az ikonok közül válassza ki a kívánt kategóriát és kattintás után megjelenik a térképen a pontos helye az adott szolgáltatásnak. A térképen megjelenő ikonra kattintva megtalálja a szolgáltatás részletes információit.

Kapcsolat

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és további részletes információra van szüksége valamelyik szolgáltatásukkal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi üzenetküldő segítségével és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Túrkeve Városi Önkormányzat elérhetőségei:

Üzenet

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.