Túrkeve Város honlapja

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy átalakítás miatt jelenleg csak az alábbiak érhetők el honlapunkon

Bursa Hungarica pályázati felhívás

Pályázati felhívás
BURSA HUNGARICA
2017.

Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Túrkeve Város Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló

Részletes feltételekről, tudnivalókról a pályázati kiírásban tájékozódhat!
A pályázati kiírás 2016. október 4-től letölthető itt vagy átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal fsz. 10-es irodájában és a Titkárságon.

A pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2016. november 8.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, papíralapon, a megjelölt kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának helye:

Túrkevei Polgármesteri Hivatal
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
(fsz. 10-es iroda vagy az emeleti Titkárság)

A pályázatok 2016. december 8-ig kerülnek elbírálásra. A döntésről az önkormányzat az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat.

Túrkeve Város Önkormányzata

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítése

Túrkeve Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó vizsgálata Egyeztetési munkaanyag Túrkeve Város Településfejlesztési Koncepciójának Egyeztetési munkaanyag Túrkeve Város Integrált Településfejlesztési Stratégia Egyeztetési munkaanyag Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezet Örökségvédelem 1. sz. melléklet Belterületi lelőhelyek Örökségvédelem 2. sz. melléklet Összes lelőhely Örökségvédelem 3. sz. melléklet Lelőhely térkép

Felhívás

Túrkeve Város Önkormányzata a vagyonrendeletének vonatkozó fejezete alapján értékesíti a tulajdonában levő alábbi vagyontárgyakat:
- Belsőség- és bélvizsgáló asztal 10 horog rm. Irányár: 270.000.- Ft + ÁFA,
- Testmosó berendezés. Irányár: 343.500.- Ft + ÁFA,
- Testhasító bárd. Irányár: 36.750.- Ft + ÁFA,
- Emelő 500W 125/2. Irányár: 9567.- Ft + ÁFA,

Az értékesítéssel és a vagyontárgyak megtekintésével kapcsolatosan a Városháza 20. számú irodájában Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál lehet érdeklődni. (Tel.: (56) 361-111/124 mellék)

Túrkevei Város Jegyzője

Felhívás

Túrkeve Város Önkormányzata a vagyonrendeletének vonatkozó fejezete alapján értékesíti a tulajdonában levő alábbi vagyontárgyakat:
- Mitsubishi L-300, 2,0 Kombi típusú, benzin üzemanyag meghajtású gépjármű (gyártási év 1995., hengerűrtartalom 1997 cm3), érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. Irányár: bruttó 334.000.- Ft,
- LADA NIVA 2121-4 KAT (NIVA 1700) típusú, benzin üzemanyag meghajtású gépjármű (gyártási év 1998., hengerűrtartalom 1690 cm3), érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik. Irányár: bruttó 200.000.- Ft,

Az értékesítéssel és a jármű megtekintésével kapcsolatosan a Városháza 20. számú irodájában Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál lehet érdeklődni. (Tel.: (56) 361-111/124 mellék)

Túrkevei Város Jegyzője

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatója

NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést érint. A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembevételével. A megvalósítás egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésével és az ehhez szükséges eszközök - többek között 120 literes és 1100 literes edényzet, valamint begyűjtő járművek- beszerzésével valósul meg. Továbbá a kommunális hulladékok hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök is beszerzésre kerülnek.

A "házhoz menő" gyűjtés során külön sárga fedelű edényben gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok). Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.

A "házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtési rendszer a sárga fedelű 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények kiosztása után kerül bevezetésre. Az érintett családi házas területeken 2015. október 31-ig valósul meg az edények kiosztása.

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. novemberétől négy hetente végzi Túrkeve településen a szelektív hulladékok begyűjtését, elszállítását.

2015. november 16-a, hétfőtől négy hetente hétfői napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Attila u.Földesi u.Kisfegyverneki u.Petőfi tér.Túri u.
Áchim András u.Garai u.Koós u.Póhamarai u.Újvárosi u.
Bercsényi u.Győri u.Lisznyai Damó u.Rákóczi u.Vad u.
Berentei Ernő u.Hunyadi u.Liszt Ferenc u.Rékasi u.Vámos u.
Berettyó u.Kálmán király u.Lovarda u.Sáros u.Vasadi u.
Bihari telepKalmár u.Mikszáth Kálmán u.Serfőző u.Vass u.
Boross u.Kálvin u.Módis u.Simon u.Vincze István u.
Cezglédi u.Kaszap Nagy István u.Molnár u.Sinka István u.Zrínyi u.
Csontos u.Katona u.Nóborda u.Somodi u.
Debreczeni u.Kelemen u.Olajos u.Szabadság u. (Rákóczi u. felőli része)
Erkel Ferenc u.Kisdomb u.Perbárt u.Szeles u.

2015. november 17-e, keddtől négy hetente keddi napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Ábrahám u.Dobó István u.Kajtor u.Kurucz u.Munkácsy u.Táncsics Mihály u.
Árpád u.Dr. Tóth János u.Kenyérmezei u.Kuthen király u.Nagy u.Thököly u.
Bethlen Gábor u.Emődi u.Kis u.Laczka János u.Pásztói u.Tuhai u.
Bocskor sorEndrédi u.Korda Zoltán u.Liget u.Petőfi Sándor u.Túrkeddi u.
Bojtor u.Gyárfás u.Kossuth u.Május 1. utca u.Setét Mihály u.
Család u.Hollósi u.Kun u.Mátyás király u.Szabadság u. (Pásztói utca felőli része)
Deák Ferenc u.Józsa u.Kupa Árpád u.Mezőtúri u.Szurmai u.

2015. november 18-a, szerdától négy hetente szerdai napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Ady Endre u.Damjanich u.Hegyfoky u.Kölcsey u.Széchenyi u.
Ágota u.Dózsa György u.Herman Ottó térNagysándor József u.Szénási u.
Bajcsy-Zsilinszky u.Ecsegi u.Hímesdi u.Nyíl u.Szondi György u.
Barna u.Finta u.József Attila u.Pusztakert u.Tanya ingatlanok
Batthyány u.Győrffy u.Kenéz u.Sirály u.Tóth Imre u.
Bem u.Hajdú Benedek u.Kis Ernő u.Soós István u.Vécsey u.
Czihat u.Hajtó u.Kisér u.Szakács u.Zádor u.

2015. november 19-e, csütörtöktől négy hetente csütörtöki napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Állomás u.Ducza u.József Attila u.László király u.Sárkány u.
Arany János u.Gajzágó Salamon u.Kabai u.Madarász házaspár u.Szegő u.
Béla király u.Hagymási u.Kinizsi u.Németh u.Toldi Miklós u.
Csokonai u.Herczegh u.Kismalom u.Ozsváth u.Tompa Mihály u.
Dr. Balogh János u.István király u.Kisújszállási u.Petőfi térÚj u.
Dr. Nánási Lajos u.Jókai u.Kuncsorbai út menti ingatlanokRácz u.Vörösmarty u.

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal ügyfélszolgálatainkat!


Belvárosi Ügyfélközpont:
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9. (Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefon: (+36 56) 503-569
Email: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Információs pont:
H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: (+36 56) 511-430, (+36 56) 511-440
Email: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Túrkevei Információs pont:
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.

5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51
Sallai Károlyné
Telefon: 06 30 / 339-8571
E-mail: varosgondnoksag.turkeve@gmail.com

Költségcsökkentő energetikai fejlesztések


A SIKERES KÖRNYEZET ÉS ENERGIA PROGRAM PÁLYÁZATOT KÖVETŐEN ELKÉSZÜLTEK A KIVITELEZÉSI MUNKÁK
A TÚRKEVEI VÁNYAI AMBRUS GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN

Túrkeve Város Önkormányzata idén sikeresen pályázott a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése megvalósítására. A pályázat az előző években fennálló állapotok javítását és modernizálását tűzte ki célul.

A Project fizikai megvalósítása - a tervezési, engedélyeztetési feladatok és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően - idén ősszel, 2015. szeptember 1-én indult el. A project a Széchenyi 2020 program keretében 149.994.366,- Ft bruttó összköltséggel elkészült, a diákok, kollégisták, dolgozók ma már modern, energia-hatékony és szép küllemű épületekben folytathatják munkájukat, tanulmányaikat.

A munkálatok során az épületek külső hőszigetelési rendszere teljes felújításra és átalakításra került, új, külsőleg színezett hőszigetelő réteg építésével. A project keretében a régóta esedékes nyílászárók cseréje is megvalósult. Ezen modernizálási folyamatok eredményeképpen Túrkeve városa jelentős költségcsökkentő fejlesztést valósított meg.

Az elkészült beruházás az önkormányzati célok szerint nagymértékben hozzájárul a helyi fiatalok, sportolók komfortérzetének javulásához a jövőben.


A project megvalósítási ideje:
2015.09.01-2015.11.30.
Kivitelező:
Hercsel-Konstrukt Kft.
Pályázat megnevezése:
KEOP-5.7.0/15-2015-0280
Pályázat kiírója:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentum:

Sajtóközlemény

A SIKERES KÖRNYEZET ÉS ENERGIA PROGRAM PÁLYÁZATOT KÖVETŐEN BEFEJEZŐDTEK A KIVITELEZÉSI MUNKÁK
A TÚRKEVEI KISS KÁLMÁN VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

Túrkeve Város Önkormányzata idén sikeresen pályázott a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. által működtetett Konyha, Ebédlő és Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok épületeinek energetikai fejlesztésének megvalósítására. A pályázat az előző években fennálló állapotok javítását és modernizálását tűzte ki célul.

A Project fizikai megvalósítása - a tervezési, engedélyeztetési feladatok és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően - idén ősszel, 2015. szeptember 1-én indult el. A project a Széchenyi 2020 program keretében 109.877.390,- Ft bruttó összköltséggel elkészült.

A munkálatok során az épületek külső hőszigetelési rendszere teljes felújításra és átalakításra került, új, külsőleg színezett hőszigetelő réteg építésével. A project keretében a régóta esedékes nyílászárók cseréje is megvalósult. Ezen modernizálási folyamatok eredményeképpen Túrkeve városa jelentős költségcsökkentő fejlesztést valósított meg.

A beruházás az önkormányzati célok szerint nagymértékben hozzájárul a helyi fiatalok, sportolók komfortérzetének javulásához a jövőben.


A project megvalósítási ideje:
2015.09.01-2015.12.15
Kivitelező:
Valkür Kft.
Pályázat megnevezése:
KEOP 5.7.0/15-2015-00328
Pályázat kiírója:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentum:

Sajtóközlemény


Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium ebédlője és konyhája Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - kollégium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - gimnázium Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - sportcsarnok Külső hőszigetelés és nyílászárócsere - középiskolaNapelemes rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén

Túrkeve Város Önkormányzata 22.059.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerén keresztül. Az erről szóló Támogatói Okirat 2015. május 4-én lépett hatályba. A projekt megvalósításához szükséges forrást 100%-ban az Európai Regionális Fejlesztési alap és a Magyar Kormány költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A "Fotovoltaikus (napelemes) rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén" című projekt a KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyú pályázati felhívás keretében valósult meg. A kivitelezés során egy hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer került kiépítésre, mely majdnem teljes egészében biztosítja az intézmény villamosenergia ellátását. A kivitelezés során telepítésre került 148 darab Amerisolar típusú napelemtábla, illetve 3 darab Fronius Symo típusú inverter. A napelemes rendszer teljesítménye 37 kW.

Pályázat adatlapja:

A projekt címe:
Fotovoltaikus (napelemes) rendszer telepítése a túrkevei városháza épületén
Azonosítószáma:
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0069
Kedvezményezett:
Túrkeve Város Önkormányzata
Teljes költség:
22 059 900 Ft
Támogatás mértéke (A teljes költség 100 %-a):
22 059 900 Ft
Projekt kezdés:
2015.07.15.
Projekt zárás:
2015.09.30.
A projekthez kapcsolódó letölthető dokumentumok:

Sajtóközlemény Támogatói Okirat és annak módosításai (folyamatosan frissítve)

Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei Városházán Napelemek elhelyezése a túrkevei VárosházánTúrkeve Város Önkormányzatával kapcsolatos dokumentumok

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete üléseinek dokumentumai

Túrkeve Város Önkormányzatának rendeletei

15/2016 (VIII.19.) rendelet fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2016. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 14/2016 (VII.4.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.27.) sz. rendeletének módosításáról 13/2016 (VI.30.) rendelet a 12/2016.(V.26.) sz. rendelettel módosított 5/2016. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 11/2016 (V.26.) rendelet A 2015. évi költségvetés teljesítéséről és a 2015. évi pénzmaradvány megállapításáról 10/2016 (V.1.) rendelet Túrkeve város jelképeinek használatáról 9/2016 (VI.1.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2009.(IX.03.) sz. rendelet módosításáról 8/2016 (IV.1.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2009. (IX.03.) sz. rendelet módosításáról 7/2016 (II.25.) rendelet fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról 6/2016 (III.1.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2009.(IX.03.) sz. rendelet módosításáról 5/2016 (II.25.) rendelet A 2016. évi költségvetésről 4/2016 (II.25.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.28.) sz., 19/2015. (XII.17.) sz., 17/2015. (XI.26.) sz., 14/2015.(X.22.) sz., a 13/2015. (IX.03.) sz., 12/2015. (VII.02.) sz. és 10/2015.(V.28.) sz. rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 3/2016 (I.28.) rendelet a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló,17/2006. (VIII.7.) sz. önkormányzati rendelet (Rendelet) módosításáról 2/2016 (I.28.) rendelet helyi adóügyek elektronikus ügyintézéséről 1/2016 (I.28.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015. (XII.17.) sz., 17/2015. (XI.26.) sz., 14/2015.(X.22.) sz., a 13/2015. (IX.03.) sz., 12/2015. (VII.02.) sz. és 10/2015.(V.28.) sz. rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 20/2015 (XII.17.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról helyi szabályozásáról szóló 16/2009.(IX.03.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 19/2015 (XII.17.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 17/2015, (XI.26.) sz., 14/2015.(X.22.) sz., a 13/2015. (IX.03.) sz., 12/2015. (VII.02.) sz. és 10/2015.(V.28.) sz. rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 18/2015 (XII.10.) rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 3/2011. (I.27.) sz. rendelet módosításáról 17/2015 (XI.26.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 14/2015.(X.22.) sz. és a 13/2015. (IX.03.) sz., 12/2015. (VII.02.) sz. és 10/2015.(V.28.) sz. rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 16/2015 (X.22.) rendelet a Túrkeve város tulajdonában levő közterületek használatáról szóló 22/2003.(IX.4.) sz. rendelet módosításáról 15/2015 (XI.2.) rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 14/2015 (X.22.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 13/2015. (IX.03.) sz., 12/2015. (VII.02.) sz. és 10/2015.(V.28.) sz. rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 13/2015 (IX.3.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 12/2015. (VII.02.) sz. és 10/2015.(V.28.) sz. rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 12/2015 (VII.2.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(V.28.) sz. rendelettel módosított 3/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 11/2015 (V.1.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2009.(XII.17.) sz. rendelet módosításáról 10/2015 (V.28.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 9/2015 (V.28.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról helyi szabályozásáról szóló 16/2009. (IX.03.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 8/2015 (V.1.) rendelet az idegenforgalmi adóról szóló 15/2002. (XII.27.) sz. rendelet módosításáról 7/2015 (IV.30.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2009.(IX.03.) sz. rendelet módosításáról 6/2015 (IV.30.) rendelet A 2014. évi költségvetés teljesítéséről és a 2014. évi pénzmaradvány megállapításáról 5/2015 (II.26.) rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 4/2015 (III.1.) rendelet A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2009.(IX.03.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 3/2015 (II.26.) rendelet A 2015. évi költségvetésről 2/2015 (II.26.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló, az 1/2015. (I.29.), a 17/2014. (XII.18.), a 15/2014. (XI.20.), a 13/2014. (IX.17.), a 12/2014. (VII.2.) és a 10/2014. (V.29.) sz. rendelettel módosított 5/2014. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1/2015 (I.29.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló, a 17/2014. (XII.18.), a 15/2014. (XI.20.), a 13/2014. (IX.17.), a 12/2014. (VII.2.) és a 10/2014. (V.29.) sz. rendelettel módosított 5/2014. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 16/2014 (XI.21.) rendelet A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelethez 14/2014 (X.21.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 12/2014 (VII.2.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2014. (VII.2.) sz. rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló a 10/2014. (V.29.) sz. rendelettel módosított 5/2014. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 11/2014 (VI.2.) rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2012. (X.01.) sz. rendelet módosításáról 8/2014 (VI.1.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2014. (VI. 1.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2009. (IX. 03.) sz. rendelet módosításáról 5/2014 (II.19.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 5/2014. (II.19.) sz. rendelete A 2014. évi költségvetésről 3/2014 (I.23.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 3/2014. (I.23.) sz. rendelete a mezei őrszolgálatról szóló 18/2001. (VII.2.) sz. rendelet módosításáról 7/2014 (IV. 25.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 25.) sz. rendelete A 2013. évi költségvetés teljesítéséről és a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról 20/2013 (XI.28.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 20/2013. (XI.28.) sz. rendelete A talajterhelési díjról szóló 24/2004. (X.21.) sz. rendelet módosításáról 5/2013 (II.21.) rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről 18/2012 (X.1.) rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről a módosítására kiadott 9/2014. (V.01.) és 11/2014. (VI.02.) sz. rendeletekkel egységes szerkezetben 3/2011 (I.27.) rendelet A helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1/2011 (I.27.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2011. (I.27.) sz. rendelete Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2009 (XII.17.) rendelet a módosításáról hozott 34/2011.(XII.22.) sz. rendelettel egységes szerkezetben - A magánszemélyek kommunális adójáról 16/2009 (IX.3.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 16/2009. (IX. 03.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításokkal egységes szerkezetben 17/2006 (VIII.8.) rendelet Túrkeve helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 24/2004 (X.21.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata 24/2004. (X.21.) sz. rendelete a talajterhelési díjról 11/2004 (V.27.) rendelet Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének, lakáshasználati díjának megállapításáról és a megfizetéséhez nyújtott lakbértámogatás mértékéről és feltételeiről 22/2003 (IX.4.) rendelet A Túrkeve Város tulajdonában levő közterületek használatáról 15/2002 (XII.27.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzatának 15/2002.(XII.27.) sz. önkormányzati rendelete a módosításáról hozott 36/2005.(XII.15.), 27/2006.(XII.14.), 24/2007.(XII.20.), 22/2009.(XII.17.), 24/2010.(XII.16.) sz. rendeletekkel egységes szerkezetben az idegenforgalmi adóról 18/2001 (VII.2.) rendelet Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001. (VII.2.) rendelete a mezei őrszolgálatról
Túrkeve Város Önkormányzatának 10/2016.(V.1.) sz. rendelete Túrkeve város jelképeinek használatáról

Nyomtatványok

Általános Nyomtatvány Kitöltő programmal kitölthető, ügyfélkapun keresztül benyújtható elektronikus nyomtatványok

Helyi adóval kapcsolatos nyomtatványok

(PMHTKEVE_BDT) Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (PMHTKEVE_BHIPAAK) Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (PMHTKEVE_BMB) A bérbeadó magánszemély bevallása (PMHTKEVE_BMMP) Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről (PMHTKEVE_BVB15) Bejelentkezés, változás bejelentése (PMHTKEVE_GA) Bevallás gépjárműadóról Túrkeve önkormányzati adóhatósághoz (PMHTKEVE_HABL) Helyi adó bejelentkezési lap - Családi gazdálkodó (PMHTKEVE_HHIPAEM) Kérelem félévi helyi iparűzési adóelőleg módosítására (PMHTKEVE_HIABL) Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap - Őstermelői (PMHTKEVE_HIPA12) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évről (PMHTKEVE_HIPA13) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2013. évről (PMHTKEVE_HIPA14) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2014. évről (PMHTKEVE_HIPA2015) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2015. évről (PMHTKEVE_HIPAHNY) Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (őstermelők és családi gazdálkodók részére) (PMHTKEVE_IFA) Bevallás az idegenforgalmi adóról (PMHTKEVE_IIPA) Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén (PMHTKEVE_IPA11) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2011. évről (PMHTKEVE_KB) A kifizető bevallása (PMHTKEVE_MKA) Bevallás a magánszemély kommunális adójáról (PMHTKEVE_NYHAMAM) Nyilatkozat helyi adók megfizetése alóli mentességhez (PMHTKEVE_NYTAV) Nyilatkozat túlfizetés átvezetéséről, ill. visszaigényléséről (PMHTKEVE_TTD) Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2015. évről

A kitöltőprogram letöltése a NAV honlapjáról

PDF formátumú, nyomtatás után kitölthető nyomtatványok

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Kereskedelemmel kapcsolatos nyomtatványok

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról


http://www.ktzve.hu/eszakalfoldi_tajegysegek.htm

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

Jász-Nagykun-Szolnok Megye közigazgatási területén jelenleg négy kormányablak működik, ahol egyablakos rendszerben intézhetik hivatalos ügyeiket az állampolgárok:

Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 -17:00, Kedd 8:00 -16:30, Szerda 8:00 -16:30,
Csütörtök 8:00 -18:00, Péntek 8:00 -15:00

Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 -17:00, Kedd 8:00 -16:30, Szerda 8:00 -16:30,
Csütörtök 8:00 -18:00, Péntek 8:00 -15:00

Tiszafüred, Fő utca 1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00-17:00, Kedd 8:00-16:30, Szerda 8:00-16:30,
Csütörtök 8:00-18:00, Péntek 8:00-15:00

Szolnok, Kossuth tér 5/A
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 7:00 - 17:00, Kedd 8:00 - 17:00, Szerda 8:00 - 17:00,
Csütörtök 8:00 - 18:00, Péntek 8:00 - 16:00

A kormányablakokkal kapcsolatos egyéb információkat (ügyfélfogadási rend, ügykörök) az alábbi linken közvetlenül is elérheti:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/jarasok/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakaiTúrkeve Város Önkormányzata, valamint a Túrkevei Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
Tel.: 56/361-111, fax.: 56/361-030
E-mail címeink:
Polgármester: polgarmester @turkeve.hu
Jegyző: jegyzo @turkeve.hu
Központi címünk: pmhivatal @turkeve.hu