TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

  • Beküldve: 2017. 07. 05.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A PROJEKT CÍME: TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01246
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 7 000 000 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.06.30.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT , mint Kedvezményezett 2017.03.29. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.
A Támogató a „TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01246 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A támogatás tárgya „TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A Kedvezményezett 7 000 000 Ft, azaz hétmillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.
A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint.
A Támogatás intenzitása: 100 %

A fejlesztés célja, hogy az önkormányzati ASP szolgáltatások igénybevételével a saját üzemeltetésű szoftvereknél költséghatékonyabb módon jussunk korszerű alkalmazásokhoz, szabványos informatikai biztonsági, mentési, üzletmenet folytonossági szolgáltatásokhoz, csökennjenek a hivatali adminisztrációs feladatok.