2023. december 09. szombat

Városi köszöntések

Vissza

Mai napon megtisztelő feladatom volt a képviselő-testületi ülés első napirendi pontjában, hogy a város köszönetét és háláját kifejezzem az alábbi személyeknek, cégeknek:

Túrkeve város polgármestere CSAJBÓK FERENCNÉ GELLAI MARGIT nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus, kulturális civil aktivista részére Túrkeve városában több évtizede végzett kiemelkedő színvonalú oktatói és civil munkájáért, mellyel a helyi kulturális élet fejlődésében meghatározó szerepet játszott az irodalombarát, magyar nyelvet fejlesztő, kulturális programok fejlesztésében való részvételéért, a Túrkeve Televízió szerkesztésében történő sok éves önkéntes munkájáért, a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriumában betöltött sok éves aktív tevékenységéért, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában betöltött szerepének elismeréséért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere LUKA LAJOS kosárfonó Népi Iparművész, a Népművészet Mestere részére, aki Túrkevén kiemelkedő szakmai színvonallal őrizte meg a kosárfonó hagyományokat s tett meg mindent annak érdekében, hogy a Magyar Művelődési Intézettel zsűriztetett termékei városunk hírnevét öregbítsék és a helyi hagyományos kézműves tevékenységeknek hírét vigyék a nagyvilágban. A VII. Országos Népi Mesterségek Művészete megosztott I. díjának, illetve a Pro Renovanda Cultura Hungariae Népművészetért Alapítvány különdíjának megszerzéséért, hiszen mindezekkel városunk számára kiemelkedő értékőrző, hagyományőrző tevékenységet valósított meg és mindezek elismeréséül, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KIEMELT HAGYOMÁNYORZO TEVÉKENYSÉGÉÉRT” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere NAGY ISTVÁNNÉ SIMON ESZTER kunhímző, a Népi Díszítőművészeti Szakkör vezetője részére Túrkeve városában és a Nagykunságban kiemelt érdeme van abban, hogy a kunhímzés bekerült a szellemi kulturális örökség hazai listájába, így a helyi kézművesség jövőkor részére történő átörökítésében vállalt szerepéért, a túrkevei kunhímzés legjelentősebb képviselőjeként városunkban s megyénkben, aki a városi Népi Díszítőművészeti Szakkörben 2002. óta meghatározó szerepet tölt be, ezért sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT ÉS KIEMELT HAGYOMÁNYORZO TEVÉKENYSÉGÉÉRT” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere SEBŐK JÁNOSNÉ ÁBRAHÁM KORNÉLIA óvodapedagógus, lokálpatrióta, kultúrafejlesztő részére Túrkeve városában végzett sokéves kultúraszervezési munkájáért, a Madarász Károly Népdalkör vezetéséért, a Városi Nyugdíjas Klub koordinálásáért, a Túrkeve Televízióban végzett szerkesztői munkájáért, a Chorda Kórus alapító tagságában való részvételéért, a Daganatos Betegek Klubjának szervezésében végzett odaadó munkájáért, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájában való részvételéért, a Recski Ifjúsági Tábor megőrzéséért végzett munkájáért valamint városunkban sok területen jelentkező emberszeretete és szociális érzékenységének elismeréséül, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT ÉS KIEMELT HAGYOMÁNYORZO TEVÉKENYSÉGÉÉRT” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere TALPALLÓ PIROSKA népművelő, helytörténész részére Túrkeve városában végzett sokévnyi honismereti munkájának valamint Túrkeve helytörténetének szerkesztési, írási munkáinak fáradhatatlan munkájáért, a helytörténet számára meghatározó jelentőségű honismereti lexikonok kiadásának finanszírozásáért valamint Túrkeve város közművelődésében végzett sok évtizednyi népművelő munkájáért s mindezen tevékenységek helyi identitást erősítő, szülőföld szeretetet fejlesztő munkájának elismeréséül, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS HONISMERETÉÉRT” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere ZAGYVÁNÉ VASS MARGIT városszépítő önkéntes, kulturális szervező részére Túrkeve városában a város esztétikai megjelenéséért, a város virágos kultúrájának fejlesztéséért, közterületeink zöldterületeinek védelméért, fejlesztéséért végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájáért, valamint ezen civil törekvések szervezéséért, koordinálásáért. Külön köszönet a túrkevei karácsonyi falu angyal sátor megszervezéséért, kezdeményezéséért, a dekorációs munkákért, a lebonyolításban történő fáradhatatlan részvételért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KIEMELKEDO VÁROSVÉDOJE” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere a BÚZAVIRÁG KFT. Túrkeve városért elkötelezett lokálpatrióta helyi mezőgazdasági vállalkozás részére Túrkeve városában a külterületi útpályázat megvalósításával kapcsolatos szakmai segítségnyújtásért, annak finanszírozásában, a pályázati önrész megteremtésében kiemelkedő anyagi szerepvállalásáért, a városi programokban történő folyamatos segítségnyújtásért, sok éves túrkevei munkáltatói tevékenységéért és színvonalas agrárszolgáltatásainak elismeréséül, melyek hozzájárulnak Túrkeve város hírnevének öregbítéséhez, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉÉRT” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere a KEVEFÉM KFT. Túrkeve városért elkötelezett lokálpatrióta fémipari vállalkozás részére a rendszerváltás óta szűntelen munkáltatói jogok biztosításáért, folyamatos szakmai tanácsadásért, segítségért, szolgáltatási tevékenységeinek magas színvonalának elismeréséül, amely hozzájárult városunk hírnevének öregbítéséhez és hálás köszönettel a túrkevei Vasúti temető kegyeleti helyszínének kialakításáért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉÉRT” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere az SMR AUTOMOTIVE HUNGARY autóipari vállalkozás részére Túrkevén kiemelkedő jelentőséggel bíró foglalkoztatási szerepéért, a város gazdasági fejlődéséért végzett munkájáért, valamint a túrkevei kulturális és sportélet támogatásában nyújtott önzetlen segítségéért, szponzori szerepvállalásáért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS KIEMELT FOGLALKOZTATÓJA ÉS A KULTURÁLIS ÉLET MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere a KUN-METALOKÁLA KFT. Túrkeve városért elkötelezett túrkevei fémipari vállalkozás részére a rendszerváltás óta kiemelkedő jelentőségű foglalkoztatói tevékenységéért, sok-sok éven keresztül sporttevékenységek önzetlen támogatási tevékenységéért, a vállalkozás szakmai tevékenységének elismeréséül, amely hozzájárult Túrkeve város jóhírének öregbítéséhez, valamint az elmúlt években a túrkevei kulturális életben pénzügyi támogatói tevékenységéért, sok köszönettel „TÚRKEVE VÁROS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS A KULTURÁLIS ÉLET MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere KISS-SIMON EDIT ÉS CSALÁDJA Túrkeve városért elkötelezett mezőgazdasági vállalkozó család részére az egész család részéről számos önkéntes tevékenységéért, rendezvények színvonalának emeléséhez való önzetlen támogatást, az állattartás kultúrájának népszerűsítéséért és a városban a külterületi utak pályázatának megvalósításában történő aktív szervezői munkájáért, valamint a pályázati önrész finanszírozásában való kiemelkedő részvételéért, sok köszönettel „TÚRKEVEI KULTÚRÁLIS ÉLET FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS KÜLTERÜLETI ÚT MEGÉPÍTÉSÉNEK KIEMELKEDO MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere SEBESTYÉN SÁNDOR ZSOLT ÉS CSALÁDJA Túrkeve városért elkötelezett mezőgazdasági vállalkozó család részére Túrkeve városában a külterületi utak pályázatának megvalósításában történő pályázati önrész finanszírozásában való kiemelkedő részvételéért, és Túrkeve életében számos más közfeladat önzetlen támogatásáért, sok köszönettel „TÚRKEVEI KÖZFELADATOK TÁMOGATÓJA ÉS A KÜLTERÜLETI ÚTFEJLESZTÉSÉNEK KIEMELKEDO MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere SIMON ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA Túrkeve városért elkötelezett mezőgazdasági vállalkozó család részére Túrkeve városában a külterületi utak pályázatának megvalósításában történő aktív szervezői munkájáért, valamint a pályázati önrész finanszírozásában való kiemelkedő szerepvállalásáért, sok köszönettel „TÚRKEVEI KÜLTERÜLETI ÚT FEJLESZTÉSÉNEK KIEMELKEDO MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozza.

------------------

Túrkeve város polgármestere a KÖZÉPTISZAI MEZOGAZDASÁGI ZRT. túrkevei illetőségű mezőgazdasági vállalkozás részére Túrkeve városában a külterületi utak pályázatának megvalósításában történő aktív szervezői munkájáért, valamint a pályázati önrész finanszírozásában való kiemelkedő szerepvállalásáért, sok köszönettel „TÚRKEVEI KÜLTERÜLETI ÚT FEJLESZTÉSÉNEK KIEMELKEDO MECÉNÁSA” kitüntető elismerést adományozza.

Köszönöm a Finta Múzeum, munkatársainak a fotókat!

Galéria:

 

Polgármesteri beszámolók

Polgármesteri beszámolók
Beszámolók a munkámról honlapunkon
Beszámolók a munkámról honlapunkon
2023. november 08.
Nagyon sokan nem tudják, hogy természetesen a polgármesternek is van főnöke, fölötte is...
Herman Ottó téri oszlopok ügye megoldódott!
Polgármesteri beszámolók
2023. november 06.
AZ ÜGY MEGOLDÓDOTT
Polgármesteri beszámolók
2023. november 05.
Polgármesteri beszámolók
Szociális és gyermekvédelmi alapfeladatok ellátása Túrkevén – egy új intézmény, egy új vezető
Szociális és gyermekvédelmi alapfeladatok ellátása Túrkevén – egy új intézmény, egy új vezető
2023. november 07.
A 2019-2024-es önkormányzati ciklus azt hiszem számos területen hozott érdemi változást a város...
DARUVONULÁS
Polgármesteri beszámolók
2023. november 03.
Fejlődő demokratikus érték a választói érdeklődés
Polgármesteri beszámolók
2023. október 30.
Köszönetnyilvánítás rendhagyó irodalomóra megszervezéséért
Polgármesteri beszámolók
2023. október 29.

Városunk szolgáltatásai

Az ikonok közül válassza ki a kívánt kategóriát és kattintás után megjelenik a térképen a pontos helye az adott szolgáltatásnak. A térképen megjelenő ikonra kattintva megtalálja a szolgáltatás részletes információit.

Kapcsolat

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és további részletes információra van szüksége valamelyik szolgáltatásukkal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi üzenetküldő segítségével és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Túrkeve Városi Önkormányzat elérhetőségei:

Üzenet

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.