NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatója

  • Beküldve: 2015. 11. 01.

Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést érint. A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembevételével. A megvalósítás egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésével és az ehhez szükséges eszközök - többek között 120 literes és 1100 literes edényzet, valamint begyűjtő járművek– beszerzésével valósul meg. Továbbá a kommunális hulladékok hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök is beszerzésre kerülnek.

A "házhoz menő" gyűjtés során külön sárga fedelű edényben gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok). Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.

A "házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtési rendszer a sárga fedelű 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények kiosztása után kerül bevezetésre. Az érintett családi házas területeken 2015. október 31-ig valósul meg az edények kiosztása.

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. novemberétől négy hetente végzi Túrkeve településen a szelektív hulladékok begyűjtését, elszállítását.

2015. november 16-a, hétfőtől négy hetente hétfői napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Attila u.Földesi u.Kisfegyverneki u.Petőfi tér.Túri u.
Áchim András u.Garai u.Koós u.Póhamarai u.Újvárosi u.
Bercsényi u.Győri u.Lisznyai Damó u.Rákóczi u.Vad u.
Berentei Ernő u.Hunyadi u.Liszt Ferenc u.Rékasi u.Vámos u.
Berettyó u.Kálmán király u.Lovarda u.Sáros u.Vasadi u.
Bihari telepKalmár u.Mikszáth Kálmán u.Serfőző u.Vass u.
Boross u.Kálvin u.Módis u.Simon u.Vincze István u.
Cezglédi u.Kaszap Nagy István u.Molnár u.Sinka István u.Zrínyi u.
Csontos u.Katona u.Nóborda u.Somodi u.
Debreczeni u.Kelemen u.Olajos u.Szabadság u. (Rákóczi u. felőli része)
Erkel Ferenc u.Kisdomb u.Perbárt u.Szeles u.

2015. november 17-e, keddtől négy hetente keddi napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Ábrahám u.Dobó István u.Kajtor u.Kurucz u.Munkácsy u.Táncsics Mihály u.
Árpád u.Dr. Tóth János u.Kenyérmezei u.Kuthen király u.Nagy u.Thököly u.
Bethlen Gábor u.Emődi u.Kis u.Laczka János u.Pásztói u.Tuhai u.
Bocskor sorEndrédi u.Korda Zoltán u.Liget u.Petőfi Sándor u.Túrkeddi u.
Bojtor u.Gyárfás u.Kossuth u.Május 1. utca u.Setét Mihály u.
Család u.Hollósi u.Kun u.Mátyás király u.Szabadság u. (Pásztói utca felőli része)
Deák Ferenc u.Józsa u.Kupa Árpád u.Mezőtúri u.Szurmai u.

2015. november 18-a, szerdától négy hetente szerdai napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Ady Endre u.Damjanich u.Hegyfoky u.Kölcsey u.Széchenyi u.
Ágota u.Dózsa György u.Herman Ottó térNagysándor József u.Szénási u.
Bajcsy-Zsilinszky u.Ecsegi u.Hímesdi u.Nyíl u.Szondi György u.
Barna u.Finta u.József Attila u.Pusztakert u.Tanya ingatlanok
Batthyány u.Győrffy u.Kenéz u.Sirály u.Tóth Imre u.
Bem u.Hajdú Benedek u.Kis Ernő u.Soós István u.Vécsey u.
Czihat u.Hajtó u.Kisér u.Szakács u.Zádor u.

2015. november 19-e, csütörtöktől négy hetente csütörtöki napokon az alábbi utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:

Állomás u.Ducza u.József Attila u.László király u.Sárkány u.
Arany János u.Gajzágó Salamon u.Kabai u.Madarász házaspár u.Szegő u.
Béla király u.Hagymási u.Kinizsi u.Németh u.Toldi Miklós u.
Csokonai u.Herczegh u.Kismalom u.Ozsváth u.Tompa Mihály u.
Dr. Balogh János u.István király u.Kisújszállási u.Petőfi térÚj u.
Dr. Nánási Lajos u.Jókai u.Kuncsorbai út menti ingatlanokRácz u.Vörösmarty u.

 

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal ügyfélszolgálatainkat!

Belvárosi Ügyfélközpont:

H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9. (Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefon: (+36 56) 503-569
Email: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Információs pont:

H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: (+36 56) 511-430, (+36 56) 511-440
Email: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Túrkevei Információs pont:

Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.
5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51
Sallai Károlyné
Telefon: 06 30 / 339-8571
E-mail: varosgondnoksag.turkeve@gmail.com