Lakossági fórum

  • Beküldve: 2018. 07. 17.

Tisztelt Lakosság!

Túrkeve Város Képviselő-testülete 226/2017. (IX. 7.) és a 323/2017. (XII.14.) határozatokban döntött a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló, többször módosított 17/2006. (VIII.7.) önkormányzati rendelet és más településrendezési eszközök módosításáról. A módosítás egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (1) c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

A módosítás tárgya:
1. Túrkeve, hrsz.: 3633/4 belterületi ingatlan telekmegosztásával kialakuló 6573 m2 területen, Kézilabda munkacsarnok kerülne elhelyezésre. A tervezett építési övezeti besorolás: „K-sp*” (különleges sportterület), maximum 40 %-os beépíthetőséggel (a hatályos HÉSZ szerinti K-sp építési övezetben a legnagyobb beépíthetőség 15 %).
2. A 620 hrsz.-ú ingatlanon lévő Idősek Otthona a „településközpont vegyes” területfelhasználási egységbe, ezen belül a „Vt-2” jelű építési övezetbe tartozik. Az Idősek Otthona fejlesztéséhez, bővítéséhez, megvásárolták a szomszédos, 623 hrsz.-ú ingatlant, amely viszont a hatályos szabályozás szerint az „Lke-1” jelű építési övezetbe tartozik; emiatt szükséges itt a területfelhasználási egység, illetve építési övezeti határ módosítása, korrekciója.

Az előzetes tájékoztatás dokumentációja a Város honlapján érhető el (július 16-tól): turkeve.hu

A Rendelet 29/A. §-a rögzíti, hogy a kidolgozott településrendezési eszközöket a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében partnerségi egyeztetésre kell bocsátani. A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 8/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet értelmében, jelen eljárásban a partnerek körét a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés szerinti egyesületek helyi szervezetei alkotják.

Túrkeve Város Önkormányzata a Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményezés céljából - lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:
2018. július 24-én 11.00 óra
Túrkeve Város Polgármesteri Hivatala - Városháza

5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésben való részvételről nyilatkozni, valamint írásban észrevételeket, javaslatokat tenni postai úton a hivatalnak címezve (Túrkeve Város Polgármesteri Hivatala, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) vagy elektronikus úton az igazgatas [at] turkeve.hu email-címen vagy személyesen az Igazgatás osztályon 2018. augusztus 1-ig van lehetőség. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Vida Tamás
polgármester
 

CsatolmányMéret
PDF ikon Előzetes ismertető1.11 MB