Pályázati felhívás óvodavezető megbízás ellátására

Túrkeve Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde (5420 Túrkeve, Széchenyi u. 11.) magasabb vezetői (óvodavezető) megbízás közalkalmazotti jogviszony keretében történő ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes munkaidő.

A magasabb vezetői ( óvodavezető) megbízás időtartama: határozott időre, 2018. augusztus 1. napjától - 2023. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 11.

A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az irányadó hatályos jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Képesítési és egyéb feltételek:
- Óvodapedagógus szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- Büntetlen előélet

Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Részletes szakmai önéletrajzot
- Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket részletező programot (vezetési program)
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatait
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,továbbításához hozzájárul.
- Nyilatkozatot a pályázatnak nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Tamás polgármester nyújt, az 56/361-111 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának helye és formája:
- A pályázatot 1 eredeti példányban, postai úton vagy személyesen, zárt borítékban, Vida Tamás polgármester részére címezve kell benyújtani.
Cím: Túrkeve Város Önkormányzata
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.