Pályázat a Túrkevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Túrkevei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Túrkevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat beruházásainak előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzat pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és után követési feladatokban. Nyomvonalas létesítmények (víz, szennyvíz, csapadék elvezetés, közvilágítás, díszvilágítás, nagyfeszültségű hálózatok, stb.) engedélyezésével, üzemeltetésével, ellenőrzésével, terület-felhasználási, burkolatbontási engedélyek kiadásával, beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a projektvezetőkkel, alvállalkozókkal, megbízókkal. A kivitelezés folyamatosságának, minőségének, a határidők betartásának ellenőrzése. Az építéssel járó dokumentáció folyamatos követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Polgármesteri Hivatalban műszaki igazgatási feladatok - hatályos jogszabály szerinti - ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskolai szintű építőmérnök, közlekedésmérnök végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, építész-, építő-, közlekedés-, villamosmérnök-, település-fejlesztési mérnök felsőfokú szakképzettség vagy - Műszaki középiskolai vagy technikus végzettség: magasépítő- mélyépítő-, épületgépész- építőgépész-, közlekedésépítő, erős-gyengeáramú technikus szakirányban
 • B kategóriás jogosítvány
 • Építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat
 • Szakirányú műszaki ellenőri jogosultság megléte

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szászné dr. Pataki Marianna nyújt, az 56/361-111 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Túrkevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5244/4/2018. valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Dr. Rácz Kálmán jegyző részére a jegyzo [at] turkeve.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Túrkevei Polgármesteri Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki állásinterjút követően. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.turkeve.hu - 2018. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.