Településrendezési terv

Településrendezési terv

Túrkeve Város Önkormányzata 128/2006. (VIII. 7.) számú határozatával jóváhagyott településszerkezeti terve alapján megalkotta a 17/2006 (VIII.7.) sz. Túrkeve helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló rendeletét (HÉSZ-t), melynek mellékletét képezi a külterületi (T6) és belterületi (T7) szabályozási tervek.

Ezen rendeletet Túrkeve Város Önkormányzata 5/2016 (I.28.) sz. határozatával jóváhagyott 3/2016 (I.28.) sz. rendeletével módosította, melynek rajzi mellékletei a 4/a, 4/b és 4/c jelű tervlapok.

További módosítás Túrkeve Város Önkormányzatának 153/2017 (V.3) sz. határozatával jóváhagyott 12/2017 (V.3) sz. rendeletével történt.