Településképi Arculati Kézikönyv

Lakossági fórum

Előzetes tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

2017 augusztus 10-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Városháza Disz termében.

A rendezvény témája: Túrkeve építészeti karakterének jellemzőit és az alakuló települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatás.

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Az önkormányzatoknak 2017-ben kell megalkotniuk a településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.

A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni Túrkeve településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. Újdonságot jelent, hogy a helyi építési szabályzat a jövőben már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, illetve az, hogy a helyi építészeti védelemre vonatkozó előírások bekerülnek a rendeletbe.
Túrkeve teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.
A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége lesz arra, hogy Túrkeve településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.
A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot és amennyiben szeretne részt venni a közös munkában írásban regisztráljon a helyszínen vagy foepitesz [at] turkeve.hu e-mail címre, vagy Túrkeve Önkormányzat Hivatalába (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) küldött levél útján! Regisztrálni a településképi arculati kézikönyv partnerségi egyeztetésben való részvételre 2017. augusztus 07. – augusztus 21. között lehet.

Vida Tamás
polgármester

 

CsatolmányMéret
PDF ikon Kézikönyv minta10.63 MB