KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN EFOP-3.9.2-16-2017-00011

  • Beküldve: 2021. 03. 23.

A projekt hozzájárul a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex csökkentéséhez, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjének növeléséhez, az iskolán kívüli, a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő programok spektrumának szélesítéséhez.

A program 36 hónapos időtartama alatt többek között az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett:

▪ képzések, továbbképzések, szemléletformáló tréningek a humán szolgáltatások területén dolgozók számára;
▪ „Szomszéd-járás”-program és térségspecifikus műhelyprogramok a humán szolgáltatások területén dolgozók komplex erőforrás-kihasználása érdekében;
▪ testvérvárosi látogatás és szakmai tanulmányút nevelési-oktatási intézmények, szociális szolgálatok és kulturális intézmények munkavállalói számára;
▪ rendszeres szakköri foglalkozások;
▪„Gyere velem”-program – rendszeres hétvégi szülő-gyermek-intézmény közös programok;
▪ komplex angol nyelvprogram, iskolán kívüli kiscsoportos nyelvoktatási lehetőség, nyelvi tábor;
▪ kiemelt ösztöndíjprogram hátrányos helyzetű tanulók számára.

Mezőtúr Város Önkormányzata a projektet 6 konzorciumi taggal együttműködve valósítja meg: Túrkeve Városi Önkormányzat, Mezőhék Község Önkormányzata, Mesterszállás Községi Önkormányzat, Kétpó Község Önkormányzat, Örményes Községi Önkormányzat, Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.29.