Ingatlan értékesítés

Felhívás a túrkevei 1743/4. hrsz-ú, belterületen található, 1122 m2 területű, kivett szélmalom ingatlan 3425/10000 tulajdoni hányadának értékesítésére

 

Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2018. (VII.5.) számú határozata alapján, az önkormányzat 17/2017. (VI.29.) számú rendeletének - a vagyon elidegenítése - vonatkozó fejezetrészére tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A pályázat tárgya:

A 1743/4. hrsz-ú, Túrkeve, belterületén található, 1122 m2 területű, kivett szélmalom ingatlan 3425/10000 tulajdoni hányada (közműellátottsága: áram, víz). A felépítmény összedőlt, jelenleg romos állapotban van!

2. Pályázati feltételek:
2.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, tehát a pályázatra bárki jelentkezhet, akivel szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ingatlan megvételére nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben tartozása illetve egyéb teljesítetlen kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére kiírótól, illetve az önkormányzattól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott halasztási kérelmét még nem bírálták el.
2.2. Az ingatlan minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 780.900.- Ft + ÁFA.
2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
2.3.1. Az ingatlan megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt borítékban a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. sz. alatti 20. sz. irodájában kell benyújtani. A borítékon a megpályázott ingatlan címét fel kell tüntetni. A pályázatok átvételéről a Hivatal vagyongazdálkodója igazolást ad. Pályázók ajánlataikat a 2.3.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is benyújthatják.
2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2018. augusztus 9. 10:00 óra.
2.4. Ajánlati kötöttség:
A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően ajánlati kötöttség terheli, melynek biztosítékául 78.090.-Ft-ot kötelesek a Túrkeve Városi Önkormányzat 3A Takarékszövetkezetnél vezetett, 69800126-11052616 számú számlájára előre befizetni. A befizetés átutalással teljesíthető.
2.5. A pályázatok formai és tartalmi követelményeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza.

3. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:
3.1. Pályázatok bontása (I. forduló)
3.1.1. Időpontja: 2018. augusztus 10. 9:00 órakor.
3.1.2. Helye: Túrkevei Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.1.3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok érvényességét állapítják meg.
3.2. Ártárgyalás (II. forduló)
3.2.1. Időpontja: 2018. augusztus 10. 9:30 órakor.
3.2.2. Helye: Túrkevei Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.2.3. Ha több megfelelő, azonos értékű pályázat érkezik, a kiíró képviselői a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartanak, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közlik a felekkel.

4. A szerződéskötés határideje: 2018. szeptember 10. napja.

5. Információ:

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ, a pályázati adatlap valamint az ajánlati biztosíték befizetéséhez szükséges számlaadatokat a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. sz. alatt, Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál, a 20. számú irodában kapható (Tel.: 56 554-439). Az ingatlan a pályázat benyújtási határidejéig előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Túrkevei Város Jegyzője


 

Felhívás a túrkevei 8050. hrsz-ú, Kincses kertben található, 1047 m2 területű, kert és gazdasági épület ingatlan értékesítésére

 

Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2017. (X.19.) számú határozata alapján, az önkormányzat 17/2017. (VI.29.) számú rendeletének - a vagyon elidegenítése - vonatkozó fejezetrészére tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A pályázat tárgya:
A 8050. hrsz-ú, Túrkeve, Kincses kertben található, 1047 m2 területű, kert és gazdasági épület ingatlan (közműellátottsága: áram, víz). A gazdasági épület alapterülete 15 m2 (helyiségei: 1 pihenő, 1 tároló). Az ingatlan felújításra szorul!

2. Pályázati feltételek:
2.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, tehát a pályázatra bárki jelentkezhet, akivel szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ingatlan megvételére nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben tartozása illetve egyéb teljesítetlen kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére kiírótól, illetve az önkormányzattól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott halasztási kérelmét még nem bírálták el.
2.2. Az ingatlan minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 600.000.- Ft + ÁFA.
2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
2.3.1. Az ingatlan megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt borítékban a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. sz. alatti 20. sz. irodájában kell benyújtani. A borítékon a megpályázott ingatlan címét fel kell tüntetni. A pályázatok átvételéről a Hivatal vagyongazdálkodója igazolást ad. Pályázók ajánlataikat a 2.3.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is benyújthatják.
2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2018. július 26. 10:00 óra.
2.4. Ajánlati kötöttség:
A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően ajánlati kötöttség terheli, melynek biztosítékául 60.000.-Ft-ot kötelesek a Túrkeve Városi Önkormányzat 3A Takarékszövetkezetnél vezetett, 69800126-11052616 számú számlájára előre befizetni. A befizetés átutalással teljesíthető.
2.5. A pályázatok formai és tartalmi követelményeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza.

3. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:
3.1. Pályázatok bontása (I. forduló)
3.1.1. Időpontja: 2018. július 27. 9:00 órakor.
3.1.2. Helye: Túrkevei Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.1.3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok érvényességét állapítják meg.
3.2. Ártárgyalás (II. forduló)
3.2.1. Időpontja: 2018. július 27. 9:30 órakor.
3.2.2. Helye: Túrkevei Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.2.3. Ha több megfelelő, azonos értékű pályázat érkezik, a kiíró képviselői a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartanak, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közlik a felekkel.

4. A szerződéskötés határideje: 2018. augusztus 31. napja.

5. Információ:
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ, a pályázati adatlap valamint az ajánlati biztosíték befizetéséhez szükséges számlaadatokat a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. sz. alatt, Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál, a 20. számú irodában kapható (Tel.: 56 554-439).
Az ingatlan a pályázat benyújtási határidejéig előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Túrkevei Város Jegyzője