Helyi adóval kapcsolatos nyomtatványok

Általános Nyomtatvány Kitöltő programmal kitölthető, ügyfélkapun keresztül benyújtható elektronikus nyomtatványok.

A kitöltőprogram letöltése a NAV honlapjáról

 

(PMHTKEVE_BDT) Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

(PMHTKEVE_BHIPAAK) Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

(PMHTKEVE_BMB) A bérbeadó magánszemély bevallása

(PMHTKEVE_BMMP) Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

(PMHTKEVE_BVB15) Bejelentkezés, változás bejelentése

(PMHTKEVE_GA) Bevallás gépjárműadóról Túrkeve önkormányzati adóhatósághoz

(PMHTKEVE_HABL) Helyi adó bejelentkezési lap - Családi gazdálkodó

(PMHTKEVE_HHIPAEM) Kérelem félévi helyi iparűzési adóelőleg módosítására

(PMHTKEVE_HIABL) Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap - Őstermelői

(PMHTKEVE_HIPA12) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évről

(PMHTKEVE_HIPA13) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2013. évről

(PMHTKEVE_HIPA14) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2014. évről

(PMHTKEVE_HIPA2015) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2015. évről

(PMHTKEVE_HIPA16) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2016. évről

(PMHTKEVE_HIPA17) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2017. évről

(PMHTKEVE_HIPAHNY) Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (őstermelők és családi gazdálkodók részére)

(PMHTKEVE_IFA) Bevallás az idegenforgalmi adóról

(PMHTKEVE_IIPA) Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

(PMHTKEVE_IPA11) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2011. évről

(PMHTKEVE_KB) A kifizető bevallása

(PMHTKEVE_MKA) Bevallás a magánszemély kommunális adójáról

(PMHTKEVE_NYHAMAM) Nyilatkozat helyi adók megfizetése alóli mentességhez

(PMHTKEVE_NYTAV) Nyilatkozat túlfizetés átvezetéséről, ill. visszaigényléséről

(PMHTKEVE_TTD) Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2015. évről

 

 

Közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben keresetlevél benyújtása nyomtatványok

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben