Helyi adóval kapcsolatos nyomtatványok

Általános Nyomtatvány Kitöltő programmal kitölthető, ügyfélkapun keresztül benyújtható elektronikus nyomtatványok.

A kitöltőprogram letöltése a NAV honlapjáról 

(PMHTKEVE_ATB) Adatlap a termőföld bérbeadásából származó jövedelmekről és a levont adókról (az adózás rendjéril szóló 2017. évi CL. tv. 82. §-a alapján) (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_AIK18) Adóigazolási kérelem (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_BDT) Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_BMMP) Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_HABL) Helyi adó bejelentkezési lap - Családi gazdálkodó (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_HIABL) Helyi iparűzési adó bejelentkezési lap - Őstermelői (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_BVB15) Bejelentkezés, változás bejelentése (1.3 verzió)
(PMHTKEVE_BMB) A bérbeadó magánszemély bevallása (1.1 verzió)
(PMHTKEVE_BHIPAAK) Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (1.1 verzió)
(PMHTKEVE_EHA18) Bevallás az előrehozott adóról (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_GA18) Bevallás gépjárműadóról Túrkeve önkormányzati adóhatósághoz - 2018. (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_GA) Bevallás gépjárműadóról Túrkeve önkormányzati adóhatósághoz - 2017. (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_HIPA14) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2014. évről (1.3 verzió)
(PMHTKEVE_HIPA2015) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2015. évről (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_HIPA13) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2013. évről (1.1 verzió)
(PMHTKEVE_HIPA16) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2016. évről (1.3 verzió)
(PMHTKEVE_HIPA17) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2017. évről (0.2 verzió)
(PMHTKEVE_HIPA18) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2018. évről (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_IFA) Bevallás az idegenforgalmi adóról (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_IIPA) Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_HIPA12) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évről (1.2 verzió)
(PMHTKEVE_IPA11) Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2011. évről (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_HIPAHNY) Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat őstermelők és családi gazdálkodók részére (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_HHIPAEM) Kérelem félévi helyi iparűzési adóelőleg módosítására (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_KHAM18) Kérelem félévi helyi iparűzési adóelőleg módosítására - 2018. (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_KB) A kifizető bevallása - 2017. (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_KB18) A kifizető bevallása - 2018. (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_MKA) Bevallás a magánszemély kommunális adójáról - 2017. (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_KA18) Bevallás a magánszemély kommunális adójáról - 2018. (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_NYHAMAM) Nyilatkozat helyi adók megfizetése alóli mentességhez (1.0 verzió)
(PMHTKEVE_NYTAV) Nyilatkozat túlfizetés átvezetéséről, ill. visszaigényléséről (1.1 verzió)
(PMHTKEVE_TTD) Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz (1.2 verzió)

 

Közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben keresetlevél benyújtása nyomtatványok

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben