FOLYTATÓDNAK AZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEK TÚRKEVÉN

  • Beküldve: 2018. 04. 25.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A PROJEKT CÍME: ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÚRKEVE VÁROSÁBAN II. ÜTEM

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00051
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 121 195 300 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.12.31.

Jelenleg az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a települési önkormányzat költségvetésére, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A projekt által fejleszteni kívánt ingatlan Túrkeve, Petőfi tér 6. szám (hrsz.: 14) alatt található Általános Iskola.
A projektgazda a gazdaságosságon kívül fontos értéknek tekinti a megújuló energia felhasználását az intézmények üzemeltetése során. Szeretne ennek alkalmazásával példát mutatni mind a lakosságnak, mind pedig más közigazgatási és egyéb intézményeknek, magánszektorbeli szereplőknek, hogy ezzel is segíthesse az országon belül a környezetvédelem szerepének erősítését, illetve hozzájáruljanak a fenntartható fejlődés irányzatának erősítéséhez.
A projektben résztvevő épület meglehetősen elavult, fenntartása jelentős költséggel jár az önkormányzat részéről. Az épület koránál fogva megérett a felújításra, kifejezetten a nyílászárók, tetőszerkezetek, fűtésrendszer, villamos hálózat szorul korszerűsítésre. A projekt megvalósításával az önkormányzat célja a projektben érintett intézmény gazdaságos üzemeltetésének kialakítása, mely során remélhető, hogy a kis település költségvetésében intézmény fenntartásra tervezett összeget a hatékony gazdálkodás és településüzemeltetés eredményeként más területekre lehet átcsoportosítani a jövőben.
Az iskola épületénél elsősorban a fűtésrendszer és a nyílászárók korszerűsítését kívánják elkészíteni, valamint utólagos szigetelés és napelem rendszer telepítése is megvalósításra kerül. A projekt gazdaságosság oldalán túl fontos szempont az intézményeket napi rendszerességgel használó lakosság komfortérzetének, illetve az ott dolgozók munkakörülményeinek javítása az energetikai fejlesztések által.
A projekt célja, hogy összhangban az eu-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségekhez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a gazdasági fejlődésben. Egyetlen kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére (Általános Iskola, Petőfi tér 6.) kerül sor a projekt során, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse.
A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát magának az épületeknek az üzemeltetés terén a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.