Járművek értékesítése

  • Beküldve: 2017. 05. 15.

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2017. (IV.27.) számú határozata alapján az önkormányzat 9/2000. (III.10.) számú rendeletének -a korlátozottan forgalomképes és a forgalomképes vagyon hasznosítására vonatkozó szabályai- alapján, valamint -a pályáztatás és versenytárgyalás részletes szabályaira- vonatkozó fejezetére tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

 

1. A pályázat tárgya:
YCE-756 forgalmi rendszámú
, 547948 alvázszámú, 574690 motorszámú lassú járműnek minősített mezőgazdasági erőgép, forgalomba helyezés éve: 1998, műszaki vizsga érvényessége: lejárt; a BCJ-913 forgalmi rendszámú, WV2ZZZ25ZEH067222 alvázszámú, CS229158 motorszámú gépjármű, forgalomba helyezés éve: 1990, műszaki vizsga érvényessége 2018. június 17.; és az LXS-301 forgalmi rendszámú, WMAT332421M242380 alvázszámú, 768693104B281 motorszámú tehergépjármű, forgalomba helyezés éve: 2002, műszaki vizsga érvényessége: lejárt; értékesítése.

 

2. Pályázati feltételek:

2.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, tehát az árverésre bárki jelentkezhet, akivel szemben kizáró ok nem áll fenn. A gépek megvételére nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben tartozása, illetve egyéb teljesítetlen kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére a kiírótól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott halasztási kérelmét a kiíró még nem bírálta el.

2.2. Az YCE-756 forgalmi rendszámú mezőgazdasági erőgép minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: bruttó 450 000 Ft.
A BCJ-913 forgalmi rendszámú gépjármű minimális vételára, vagyis a kikiáltási ára: bruttó 200 000 Ft.
Az LXS-301 forgalmi rendszámú tehergépjármű minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: bruttó 1 950 000 Ft.

2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje

2.3.1. A gépek megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási- és beruházási munkatársához kell benyújtani. A borítékon a megpályázott gép típusát, forgalmi rendszámát fel kell tüntetni. (A pályázatok átvételéről a Hivatal megbízott munkatársai igazolást adnak.) Pályázók ajánlataikat a 3.3.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is benyújthatják.

2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2017. május 24. 10 00 óra.

2.4. Ajánlati kötöttség:
A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően ajánlati kötöttség terheli, melynek biztosítékául az YCE-756 forgalmi rendszámú gép esetében 45.000,- Ft-ot, a BCJ-913 forgalmi rendszámú gépjármű esetében 20 000 Ft-ot; míg az LXS-301 forgalmi rendszámú tehergépjármű esetében 195 000 Ft-ot kötelesek a Polgármesteri Hivatal pénztárában előre befizetni.

2.5. A pályázatok formai és tartalmi követelményét a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a Polgármesteri Hivatal épületében kifüggesztve megtekinthető.


3. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:

3.1. Pályázatok bontása (I. forduló)

3.1.1. Időpontja: 2017. május 24. 10 00 óra

3.1.2. Helye: Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi tér 1.) 28. sz. terem.

3.1.3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok érvényességét állapítják meg.

3.2. Árverés (II. forduló)

3.2.1. Időpontja: 2017. május 24. 10 15 órakor.

strong>3.2.2. Helye: Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi tér 1.) 28. sz. tanácsterem.

3.2.3. Az árverés menetét és szabályait a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a Polgármesteri Hivatal épületében kifüggesztve megtekinthető.

4. A szerződéskötés határideje feltételei:

4.1. Határidő: 2017. június 1.

5. Információ:
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ, a pályázati adatlap, valamint az ajánlati biztosíték befizetéséhez kapcsolódó felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál kapható. (Tel.: (56) 361-111). A gépek a pályázat benyújtási határidejéig, Katona István ügyvezetővel (Tel.: 06-30-664-4068) előre egyeztetett időpontban megtekinthetők Túrkeve, Sáros utca 13 sz. alatti telephelyen.

Túrkeve Város Jegyzője