Bérlakás pályázatok

A Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft., Túrkeve Város Képviselő-testülete megbízásából, a 9/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet 5. § alapján pályázatot hirdet a kezelésében levő megüresedett Liget utca 25. szám 4. ajtószám alatti szociális bérlakás bérletére

 1. A pályázható bérlakás adatai:

Konkrét megjelenési forma: Liget utca 25. szám 4. ajtószám
Szobaszám: 1,5 szoba
Komfortfokozat: Komfortos
Alapterület: 45,24 m2

Használati értéket befolyásoló jellemzők
Fűtési mód: Gázkonvektor
Egészségügyi helyiségek: Fürdőszoba, WC
Melegvízellátás módja: Villanybojlerrel megoldva
A lakás komplex használati értéke: 0,73
lakbér mértéke *: 11.365,- Ft/hó
Beköltözés ideje: 2018. év január havi képviselő-testületi döntést követően.

2. Pályázati feltételek:

- Önkormányzati lakás csak lakással nem rendelkező családnak (személynek) adható bérbe.
- A pályázó személy(ek)-nek (családnak) bérbe adható lakás nagyság -a vele együtt költözők számától függően- a következő:
lakószobák száma / Együtt költözők száma
1 szoba: 2 személyig
2 szoba: 3 személyig
2-3 szoba: 4 vagy több személy

- Önkormányzati bérlakás bérletére nem pályázhat(nak) aki(k):
a./ az eddigi, illetve a jelenlegi lakásának költségét sem tudja viselni, vagy életvitele alapján tőle nem várható el a másik lakás rendeltetésszerű használata,
b./ önkényesen foglalt el lakást, vagy önkormányzati lakásból kilakoltatták, illetve korábbi szerződését bérbeadó bérlő hibájából szüntette meg és azóta tíz év még nem telt el.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a megpályázott bérlemény címét,
- a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagoknak nevét, születéskori nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a pályázó személyhez fűződő rokonsági fokát, foglalkozását, jövedelmi, vagyoni, lakás- és életkörülményeinek bemutatását, (A pályázathoz a jövedelem igazolásokat is csatolni kell)
- a pályázó jelenlegi lakcímét és levelezési címét,
- nyilatkozatát arról, hogy az elmúlt 10 éven belül volt-e olyan önkormányzati bérlakása, amelynek bérleti jogviszonyáról hozzátartozója javára vagy pénzbeni térítés ellenében lemondott,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lakásszerzéshez (építéshez) az önkormányzattól 10 éven belül kapott-e, támogatást
- nyilatkozatot, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek

 4. A pályázat benyújtásának határideje:

2017. év december hónap 20 napja 15 óra

5. A pályázat elbírálása:

- a beérkezett és tartalmilag alkalmasnak talált pályázatokat a jegyző a 2018. január havi képviselő-testületi ülésre beterjeszti. (A hiányosan benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.)
- bérbeadó a benyújtott pályázatokat a lakásrendelet szabályai szerint bírálja el. A bérlő személyét a képviselő-testület választja ki azzal, hogy a szociálisan rászorulót előnyben részesíti. (A szociális körülményei alapján az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek a családjában – az együttlakó családtagjainak – az együtt számított egy főre jutó havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj (jelenleg: 28.500,-Ft) legkisebb összegének 200 %-át.

6. Információ:

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ, pályázati adatlap a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft., Túrkeve, Kinizsi u. 51. sz. 1. számú irodájában Sallai Károlyné ügyintézőnél igényelhető. Tel: (56) 360-810. Érdeklődők a meghirdetett önkormányzati bérlakásokat a pályázat benyújtási határidejéig – előre egyeztetett időpontban – megtekinthetik.

Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.
Katona István ügyvezető


A Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft., Túrkeve Város Képviselő-testülete megbízásából, a 9/2017. számú önkormányzati rendelet 5. § alapján pályázatot hirdet a kezelésében levő megüresedett Zrínyi M. utca 18/II. sz. 2. ajtószám alatti szociális bérlakás bérletére

1. A pályázható bérlakás adatai:

Konkrét megjelenési forma: Zrínyi M. u. 18/II. szám 2. ajtószám
Szobaszám: 1 szoba
Komfortfokozat: Komfortos
Alapterület: 50,20 m2

Használati értéket befolyásoló jellemzők

Fűtési mód: Gázkonvektor
Egészségügyi helyiségek: Fürdőszoba, WC
Melegvízellátás módja: gázbojlerrel megoldva
A lakás komplex használati értéke: 0,92
lakbér mértéke *: 15.820,- Ft/hó
Beköltözés ideje: 2018. januári képviselő-testületi döntést követően

2. Pályázati feltételek:

- Önkormányzati lakás csak lakással nem rendelkező családnak (személynek) adható bérbe. - A pályázó személy(ek)-nek (családnak) bérbe adható lakás nagyság -a vele együtt költözők számától függően- a következő:
lakószobák száma / Együtt költözők száma
1 szoba: 2 személyig
2 szoba: 3 személyig
2-3 szoba: 4 vagy több személy

- Önkormányzati bérlakás bérletére nem pályázhat(nak) aki(k):
a./ az eddigi, illetve a jelenlegi lakásának költségét sem tudja viselni, vagy életvitele alapján tőle nem várható el a másik lakás rendeltetésszerű használata,
b./ önkényesen foglalt el lakást, vagy önkormányzati lakásból kilakoltatták, illetve korábbi szerződését bérbeadó bérlő hibájából szüntette meg és azóta tíz év még nem telt el.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a megpályázott bérlemény címét,
- a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagoknak nevét, születéskori nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a pályázó személyhez fűződő rokonsági fokát, foglalkozását, jövedelmi, vagyoni, lakás- és életkörülményeinek bemutatását, (A pályázathoz a jövedelem igazolásokat is csatolni kell)
- a pályázó jelenlegi lakcímét és levelezési címét,
- nyilatkozatát arról, hogy az elmúlt 10 éven belül volt-e olyan önkormányzati bérlakása, amelynek bérleti jogviszonyáról hozzátartozója javára vagy pénzbeni térítés ellenében lemondott,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lakásszerzéshez (építéshez) az önkormányzattól 10 éven belül kapott-e, támogatást
- nyilatkozatot, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek

4. A pályázat benyújtásának határideje:

2018. év december hónap 20. napja 15,00 óra

5. A pályázat elbírálása:

- a beérkezett és tartalmilag alkalmasnak talált pályázatokat a jegyző 2018. január havi képviselő-testületi ülésre brterjeszti. (A hiányosan benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.) - bérbeadó a benyújtott pályázatokat a lakásrendelet szabályai szerint bírálja el. A bérlő személyét a képviselő-testület választja ki azzal, hogy a szociálisan rászorulót előnyben részesíti. (A szociális körülményei alapján az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek a családjában – az együttlakó családtagjainak – az együtt számított egy főre jutó havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj (jelenleg: 28.500,-Ft) legkisebb összegének 200 %-át.

6. Információ:

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ, pályázati adatlap a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft., Túrkeve, Kinizsi u. 51. sz. 1. számú irodájában Sallai Károlyné ügyintézőnél igényelhető. Tel: (56) 360-810. Érdeklődők a meghirdetett önkormányzati bérlakásokat a pályázat benyújtási határidejéig – előre egyeztetett időpontban – megtekinthetik.

Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.
Katona István ügyvezető