Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (2019) elbírálásáról

  • Beküldve: 2018. 11. 23.

 Túrkeve Város Önkormányzata 2018. november 22-én döntött a 2019. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról.

A felhívásra 39 érvényes pályázat került benyújtásra, melyből 38 „A” típusú, 1 „B” típusú pályázat volt. Valamennyi pályázó 4000 Ft/ hó támogatásban részesült.
• Az „A” típusú pályázatot benyújtók 10 hónapon át, (két egymást követő tanulmányi félév),
• A „B” típusú pályázatot benyújtó - eredményes felvételt követően – 3 x 10 hónapon át ( hat egymást követő tanulmányi félév) számíthat az ösztöndíjra.

Hirdetmény - Elkészült Túrkeve Város Új Településképi rendelet tervezete

  • Beküldve: 2018. 10. 26.

Tisztelt Lakosság!

Elkészült Túrkeve Város Új Településképi rendelet tervezete.

Túrkeve Város Önkormányzata tájékoztatja partnereit (a város lakosait, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultakat, a városban működő civil szervezeteket, érdekképviseleti szerveket és a környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerinti egyesületek helyi szervezeteit), hogy elkészítette az új településképi rendelet tervezetét.

Nőj itthon nagyra! - Pályázati felhívás általános és középiskolás diákok részére!

  • Beküldve: 2018. 10. 24.

 A pályázat célja:
Helyi ösztöndíjprogram működtetése, ösztöndíj nyújtása a településen élő tehetséges és szociálisan rászoruló, általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanulók részére, akik aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a településen élők.

Hass, alkoss, gyarapíts - Pályázati felhívás középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok részére

  • Beküldve: 2018. 10. 24.

A pályázat célja:

Helyi ösztöndíjprogram működtetése, ösztöndíj nyújtása a településen élő tehetséges és szociálisan rászoruló középiskolás tanulók, valamint a településen állandó lakcímmel rendelkező felsőoktatási hallgatók részére, akik tanulmányaik mellett aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a településen élők.

Oldalak